15. PALUN TÄITKE SEE ANKEET MINU EEST! Пожалуйста, заполните

advertisement
15. PALUN TÄITKE SEE ANKEET MINU EEST! Пожалуйста, заполните
за меня эту анкету.
Tööleht nr 15.1 Õpime ja saame teada. Учим и узнаём.
Kas te täidaksite selle ankeedi minu eest? – Вы не заполнили бы за
меня эту анкету?
Kas te kirjutaksite minu eest? Вы не написали бы за меня?
See on ametnik. – Это чиновник.
Olge nii kena ja täitke see ankeet ära. – Будьте так добры и заполните
эту анкету.
Teie kodakondsus. – Ваше гражданство, пожалуйста.
Kes te rahvuselt olete? – Кто вы по национальности?
Ma olen eestlane / venelane / ukrainlane. – Я эстонец / русский /
украинец.
Teie isikukood. – Ваш личный код, пожалуйста!
Sugu – mees / naine. – Пол: мужчина / женщина.
Mis haridus teil on? – Какое у вас образование?
Mul on põhiharidus. – У меня основное образование.
keskharidus – среднее образование
kõrgharidus – высшее образование
kesk–eriharidus – средне-специальное образование
Teie töökoht ja amet. – Ваше место работы и должность.
Teie perekonnaseis. – Ваше семейное положение.
Ma olen vallaline. – Я не женат / не замужем.
abielus – женат / замужем
vabaabielus − в свободном браке
lahutatud – разведён /разведена
Teie postiaadress. – Ваш почтовый адрес.
[email protected] – margus (punkt) moroz (ätt) gmail (punkt)
com (kom)
Teie kontakttelefon. – Ваш контактный телефон.
Kes on teie kontaktisik? – Кто ваше контактное лицо?
Pange siia tänane kuupäev ja oma allkiri! – Поставьте сюда
сегодняшнее число и свою подпись!
Tööleht nr 15.2 Tuletame meelde ja kordame. Вспоминаем и
повторяем.
1. Arvake ära, milline sõna on siin peidus. Отгадайте, какое слово
здесь спрятано.
a) JAMA = MAJA
b) KIIR = ....................…
c) ERKORT = .................…
d) NÄTAV = ...............…
e) NOFEELT = ...............…
f) KONDMAA = ...........…
g) KIRIALL = ...............…
h) NNLI = ...............……
i) DEKSIN = ...............……
2. Avage sulud. Откройте скобки.
a) Tiiul on põhiharidus (основное образование).
b) Tarvo on (разведён) .................…............................................ .
c) Jaagul on (среднее образование) .....................................…. .
d) Gertul on (средне-специальное образование) .................…. .
e) Jaak ja Gertu on (женаты) .....................................................…. .
f) Ragnel on (высшее образование) .......................................... .
g) Olavil on ka (высшее образование) ....................................…. .
h) Ragne ja Olavi elavad (в свободном браке) .................…....... .
i) Juhanil on (основное образование) .................….................... .
j) Miial on (среднее образование) .................….......................... .
k) Juhan ja Miia on (разведены) .................…................................ .
3. Esitage õige küsimus. Задайте правильный вопрос.
a) Nimi? – Kuidas on teie nimi?
b) Perekonnanimi? − .................…
c) Haridus? − .................…
d) Töökoht? − .................…
e) Amet? − .................…
f) Perekonnaseis? − .................…
g) Aadress? − .................…
h) Tänane kuupäev? − .................…
Tööleht nr 15.3 Kuulame ja kinnistame. Слушаем и закрепляем.
1. Kuulake ja öelge, kes palub abi? Послушайте и скажите, кто просит
помощи.
2. Kuulake ja valige ÕIGE / VALE. Послушайте и выберите
ПРАВИЛЬНО / НЕПРАВИЛЬНО.
a) Ametnik ei taha aidata. õige / vale
b) Klient ei kuule hästi. õige / vale
c) Ametnik täidab Marguse andkeedi. õige / vale
d) Marguse perekonnanimi on Morozov. õige / vale
e) Margusel on keskharidus. õige / vale
f) Margusel on Ukraina kodakondsus. õige / vale
g) Margus on insener. õige / vale
h) Margus elab vabaabielus. õige / vale
i) Margus elab Viimsis. õige / vale
j) Marguse naise nimi on Julia. õige / vale
k) Marguse e-posti aadress on [email protected] õige / vale
l) Ametnik täidab ankeeti 03. märtsil. õige / vale
m)
Margus ei täna ametnikku abi eest. õige / vale
n) Ametnik vastab Margusele: „Pole viga.” õige / vale
Tööleht nr 15.4 Kuulame ja arutleme. Слушаем и обсуждаем.
1. Kuulake dialoogi ja täitke ankeet Marguse eest TRÜKITÄHTEDEGA.
Послушайте диалог и заполните анкету за Маргуса печатными
буквами.
NIMI: …........................................
PEREKONNANIMI: …..................
KODAKONDSUS: .......................
ISIKUKOOD: ...............................
SUGU: ........................................
TÖÖKOHT: .................................
AMET: ..........................................
PEREKONNASEIS: ......................
AADRESS: ....................................
KONTAKTTELEFON: ....................
KONTAKTISIK: ............................
KONTAKTISIKU TELEFONINUMBER: ....................
E- POSTI AADRESS: ....................
TÄNANE KUUPÄEV: ....................
ALLKIRI: ........................................
2. Kuulake dialoogi ja kujutage ette, et teie olete Margus Moroz.
Rääkige endast dialoogi põhjal niipalju kui võimalik. Послушайте
диалог и представьте, что вы – Маргус Мороз. Расскажите о себе на
основе диалога как можно больше.
Alustage nii: Начни так: ...
Minu nimi on Margus Moroz. Olen eestlane ja elan ...
Tööleht nr 15.5 Oskame ja kasutame. Умеем и используем.
1. Öelge oma perekonnanimi tähthaaval. Произнесите свою фамилию
по буквам.
Em nagu Miša, o nagu Oleg, er nagu Riho, o nagu Oleg ja z nagu Zinaida =
Moroz.
2. Tõlkige eesti keelde. Переведите на эстонский язык.
Mihhail: Извините, вы не могли бы мне помочь?
Ametnik: Да, пожалуйста.
Mihhail: Дело в том, что я не вижу хорошо. Вы не заполнили бы эту
анкету за меня?
Ametnik: Один момент, подождите, пожалуйста. ... Так, теперь могу
написать. Как вас зовут?
Mihhail: Михаил Курагин.
Ametnik: Кто вы по национальности?
Mihhail: Русский.
Ametnik: Ваш личный код, пожалуйста.
Mihhail: 37104052720.
Ametnik: Какое у вас образование?
Mihhail: У меня основное образование.
Ametnik: Ваше место работы и должность, пожалуйста.
Mihhail: Рабочий на заводе.
Ametnik: Ваше семейное положение.
Mihhail: Не женат.
Ametnik: Ваш почтовый адрес.
Mihhail: miš[email protected]
Ametnik: Какой у вас телефонный номер?
Mihhail: 50 44 127.
Ametnik: Сюда поставьте сегодняшнее число и свою подпись.
Mihhail: Большое спасибо за помощь.
Ametnik: Не за что.
Скачать