«Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем

advertisement
«Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем труд
писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель
обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с
помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей,
своими знаниями и любовью, своим отношением к миру».
Академик Дмитрий Лихачев.
Учитель… Как много скрыто в этом слове! Словари дают разное толкование
этому званию. «Учитель – тот, кто обучает чему-нибудь, преподаватель»,
«тот, кто является высоким авторитетом в какой-нибудь области, имеет
последователей, учеников». В.И.Даль, составитель «Толкового словаря
живого великорусского языка», пишет, что учитель – это «наставник,
обучатель».
В жизни каждого человека учитель играет очень важную роль, и, выйдя за
школьный порог, став взрослыми, многие из нас с благодарностью
вспоминают первого учителя, любимого учителя, лучшего учителя.
Звание учителя во все времена считалось почетным, поэтому его труд всегда
был подвижническим, творческим, ведь этот человек открывает своим
ученикам двери в мир знаний, наставляет их, учит жить.
В стихотворении «19 октября» (1825 г.) А.С.Пушкин отдал дань уважения
своим лицейским наставникам:
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
Театр начинается с вешалки, а школа – с учителя, с педагогического
коллектива, который создает в школе благоприятную атмосферу для учения,
микроклимат для благополучного обучения, развития, креатива… Дорогие
наши читатели, вы, наверное, уже успели догадаться, что наш 3-й выпуск мы
посвятим учителям, нашим Учителям, людям, на которых держится школа,
от которых зависит наше будущее.
Таллиннская Мустамяэская реальная гимназия может гордиться своим
педагогическим составом. Нет, не в званиях дело, не в заслуженности… В
нашей школе работают учителя, которые отдают нам частички своей души,
это люди, которые не просто делятся с нами своими знаниями по предмету,
но и учат жить, правильно и праведно, воспитывают в нас культуру, лепят из
нас добрых, милосердных, сострадательных личностей, вселяют в нас
чувство защищенности и успешности. И это здорово! Спасибо вам и низкий
вам поклон!
К сведению: в нашей школе работает 61 учитель, из них 16 старших
учителей, 3 учителя-методиста и 34 магистра.
Редакция.
Igal inimesel on olemas kaks kasvatust, esimene on kodune kasvatus ja teine, kõige
olulisem on see, mille inimene annab endale ise - oma sisetunde järgi. Me ei saa
seda võtta kusagilt õhust - peamiselt me võtame käitumisvormid üle nendelt
inimestelt, kes meid ümbritsevad ja veedavad meiega palju aega.
Nagu me kõik teame, veedame me poole oma elust õppides. Sellesse ajavahemikku
mahub kõik alustades lasteaiast kuni ülikoolini. Ja on väga oluline, et inimesed kes
sel ajal sind ümbritsevad, hooliksid sinust ja mõjutaksid hästi sind kasvatades . Ma
räägin praegu mitte meie vanematest ja mitte sõpradest, mina räägin meie
kooliõpetajatest. Sõna „õpetaja“ ei tähenda ainult mingi aine edastamist , see sõna
on hoopiski laiema tähendusega. Minu arvates õpetajana peab ja võib töötada
ainult see inimene, kes täpselt teab, et ta annab lastele midagi rohkem kui lihtsalt
ainete teadmisi. Me võime olla uhked õpetaja üle, kes suutis avada õpilasel
selliseid iseloomujooni nagu: tõsisus, kannatlikkus, sihi- ja enesekindlus, julgus ja
viisakus.
Arvan, et igaühel on üks selline õpetaja, keda ta kogu oma elu ei unusta. Selline on
olemas ka minul. On väga hea meel, kui sa tuled kooli mingi probleemiga ja kogu
aeg tead, et on olemas selline täiskasvanud inimene, kelle käest sa võid abi küsida.
Seda õpetajat ma võin hea meelega nimetada tõeliseks õpetajaks. Ta tõesti muutis
mind (ja mu maailma vaadet), seda ise võib-olla teadmata. Ma ei mäleta ühtki
sellist korda, et mul oleks igav tema tundides. Ta kogu aeg proovib seda huvitavalt
läbi viia, isegi kui on tõsine grammatika tund.
See on hea, kui õpetajad on just niisugused, kui on näha, et nad tõesti muretsevad
õpilaste pärast ja nad armastavad seda, mida nad teevad. Sest õpetada on võimalik
ainult seda, mida tõesti armastad. Mõned õpetajad mõtlevad, et õpetada on väga
lihtne, lihtsalt võtad ja seletad, aga mida lihtsam on õpetajal õpetada, seda raskem
on õpilastel õppida. Seletamise annet ei ole kõigile antud.
Õpetajaga, kes õpilastega oskab suhelda, lendab aeg tunnis kiiremini. Samuti on
väga oluline, et õpetaja märkaks momenti, kui õpilased hakkavad väsima ja jõuab
kätte selline hetk, kui lastel on väga raske infot vastu võtta. Sellistes olukordades
peab õpetaja midagi välja mõtlema. Kõige lihtsam on teha mingit nalja, ka see on
meile abiks. Ta peab aru saama, et istuda 45 minutit ja kogu aeg olla mõtetega
tunnis ( mitte lennata oma mõtetes) ja olla tõsine, on raske, eriti kui need on
viimased tunnid tunniplaanis.
Õpetajaks suure algustähega võime me nimetada sellist õpetajat, kellel õnnestub
õpilasi suunata ainet õppima mitte karistuste abil, vaid äratades õpilastes huvi aine
vastu. Kui õpetaja seda suudab, siis ta ei ole abiks mitte ainult lastele, vaid ka
teistele õpetajatele, sest teadmiste himu, tugevneb sel määral, mida rohkem me
saavutame, seda rohkem me saavutada tahame. Mida rohkem ained pakuvad meile
huvi, seda lihtsam on pärast ise midagi enda huvist õppida .
Niimoodi ma tahan öelda, et õpetamise eesmärk seisneb selles, et muuta laps
võimeliseks tulevikus edasi arenema ilma õpetaja abita. Õpetaja avab uksi
teadmistele, aga edasi on juba õpilaste valik, kas astuda sisse või mitte.
Наталья Кавалерова 10 А
Это простое слово «Учитель»...
Один французский писатель сказал: «Кто-то всегда наблюдает за тобой: Бог,
Мама, Учитель...» Именно педагоги открывают нам мир, дарят истину и
принимают первые детские открытия, поэтому Учитель должен быть
образцом для подражания, эталоном всего правильного и мудрого.
Итак,
любимый
учитель
–
это
человек...
Учитель должен быть безупречен во всём! Чтобы по Чехову: «...и душа, и
одежда,
и
мысли».
Моя учительница по русскому языку выглядела как куколка, так что вся
школа сбегалась посмотреть на её новые наряды и аксессуары.
В отличие от неё некоторые приходят на работу неизменно в двух костюмах
–
черном
или
сером
–
поэтому
напоминают
сухари.
К сожалению, встречаются и такие дамы, которые одеваются по принципу:
«Я надену всё лучшее сразу!». Именно они напрочь отбивают вкус у
подрастающего
поколения...
Помните, как в фильме «Завтра была война» директор, несмотря на жёсткое
сталинское
время,
повесил
в
женских
туалетах
зеркала?
«Безумству храбрых поём мы песню». Такие люди ещё есть!
Однажды на одном из уроков я так хорошо рассказала у доски что
учительница обвела класс восхищённым взглядом и сказала: «Думаю, рассказ
заслуживает не просто пятёрки, а выше!». Затем открыла журнал и легко
вывела... «5 с плюсом»! Мой дневник с красующейся «пятеркой» в перемену
пошёл
по
рукам.
Очень
круто!
Надо уметь вставать на один уровень со своими подопечными. Быть им
другом и советчиком. Это очень тонкая грань: «Как прежде ты рядом и чуть
впереди!». И ни в коем случае не подавлять ребят своим авторитетом, потому
что
«в
тени
больших
деревьев
маленькие
не
растут».
Если каждое утро учитель говорит: «Пойду опять к своим яйцеголовым!» –
долго он на этом месте не протянет. Я считаю, на этой работе не надо
стараться любыми способами получить высшую категорию, не нужно
сочинять «липовые» планы уроков и воспитывать родителей и боже упаси их
ставить себя выше тех, кого они учат. Здесь нужно просто любить своё дело
и своих учеников – весельчаков, озорников и будущих гениев.
Анастасия Федченко 10 Б
Любимый учитель… Кто же он?...Человек, которого ты видишь
каждый день, который учит тебя математике, истории, физике, химии..?
Любимый учитель может быть любимым по разным причинам: за его
преподавательское мастерство, отношение, доброту и чувство юмора. В
любом случае, мой любимый учитель - Мария Ивановна Егорушкина. Это не
просто учитель, Её можно смело назвать другом, даже лучшим другом. Да,
бывали у нас и разногласия, но у меня о начальной школе остались лишь
хорошие воспоминания, благодаря этому человеку.
Каждый ученик хочет чтобы его профессионально учили, уважали и конечно
же любили. У неё это всё получалось и получается на 5 с плюсом. Она умеет
себя правильно преподнести, никогда не показывает своих проблем и учит
этому и нас. Марию Ивановну запомню на всю жизнь, ведь именно с ней
было то первое сентября, первый мелок в руках и первая настоящая оценка в
дневнике, написанная красной пастой. Любимого, а еще и первого учителя не
забудешь никогда!
Ученица 10 Б класса.
***
Как любимому учителю, я отдаю предпочтение Елене Баер-Бадер.
Рассмотрим три основных фактора, которыми я руководствовался: наличие
чувства юмора, эффективность преподавания, эрудиция в иных сферах.
Эффективность преподавания - учитель добивается, чтобы ученики, приходя
на урок, не просиживал штаны, а получал знания. Всем известно, что тексты
делятся на - воду 75% и значимую информацию 25%, упражнения,
выполняемые на уроках, учат находить те самые 25%. Приобретается навык:
выражать своими словами прочитанный текст, на языке собственных мыслей.
Эрудиция в иных сферах – в ходе объяснения темы учителем, можно
подчеркнуть для себя дополнительные сведения, которые к такой науке, как
география, никаким образом не относятся. Чувство юмора – на уроке
является нормой.
Вот собственно всё это, невидимая личность, используя моё тело, как
посредника, хотела преподнести вашим глазам.
Ученик 10 А класса
Моя любимая учительница - учитель химии Жикина Ирина
Аркадьевна!
Она была у нас классным руководителем с 5-ого класса. Учитель она с
юмором да еще с каким и в трудный момент всегда подскажет что делать, да
поможет. Она справедливая, а это для учителя неоценимое качество! Ирина
Аркадьевна заразила меня своей любовью к химии. Она добрая и строгая и в
любой ситуации старается найти компромисс. Ирина Аркадьевна очень
светлый человек. Когда приходишь к ней на урок, то сам заряжаешься
положительными эмоциями и хочется улыбаться. Она очень редко "выходит
из себя", из каждой трудной ситуации она старается выйти с улыбкой и
только с хорошим настроением. Она помогает найти нам что-то свое в жизни,
найти тот путь, который поможет нам открыть свои самые лучшие качества.
Она дарит нам то, что может дать не каждый учитель: тепло своей души,
радость от встреч, доброту, лучезарную и светлую улыбку. Всегда буду
помнить и уважать своего любимого учителя.
Алексей Белозёров 10 А
Идеальный учитель – каким же он должен быть на самом деле? На
мой взгляд, такой учитель должен обладать множеством положительных
качеств. Очень важным фактором является умение находить общий язык с
любым учеником – независимо от его успеваемости. Также, хороший учитель
обладает добротой и хорошим чувством юмора, тем самым поддерживая в
классе дружелюбную атмосферу. Безусловно, учитель должен знать свой
предмет, но не менее важно умение донести эти знания до детей. Хороший
учитель показывает учащимся практическую ценность всех сообщаемых им
знаний, приводит примеры из реальной жизни. У идеального учителя уроки
интересные, при этом он использует различные информационные методы,
такие как мультимедийные проекты, таблицы, тем самым вкладывая душу в
свой предмет. Также, идеальным учителя можно считать, когда оценивание
учеников – объективное. Я считаю, что большинство этих характеристик
можно отнести к нашему учителю английского языка – Наталье Фёдоровне
Талис.
Кирилл Михайлов 10 А
Для меня самый любимый учитель в школе - это учительница английского
языка Наталья Ф. Талис. Одними из её многих положительных качеств
является хорошее чувство юмора, умение найти общий язык с каждым
учеником и доступно для каждого преподнести материал. Уроки всегда
проходят в позитивной, контролируемой учителем обстановке, что сильно
способствует усвоению материала. С урока уходишь в хорошем настроении.
Наталия Ф. Талис нестрогий учитель, но она всегда может держать ситуацию
на уроке под контролем.
Я считаю, что представление ученика о предмете складывается по учителю,
который этот предмет преподаёт. С тех пор, как моим учителем английского
языка стала Наталия Ф. Талис, моё отношение к предмету кардинально
изменилось в лучшую сторону.
Ученик 10 А класса
Профессия учителя во все времена оставалась почетной, но тяжелой.
Умение передать свой опыт молодым, только вступающим в
самостоятельную жизнь людям - это талант, данный Богом.
Для меня, как, наверное, и для многих других, личностные качества
преподавателя играют очень важную роль в учении, потому что
воспитательная сила, сила знания, намного ощутимее тогда, когда она
исходит
из
живого
источника
человеческой
личности.
На мой взгляд, любимым учителем может быть только учитель любящий. То,
что говорит любимый учитель, воспринимается по-особенному, усваивается
быстро и легко. И я убежден в том, что учитель может повлиять на
отношение
ученика
к
предмету.
Человек, о котором я хотел бы написать, как никто другой заслуживает
такого почётного звания, как Учитель. Имя этого замечательного человека
Наталья Фёдоровна, она преподаёт у нас английский язык. Раньше
английский был для меня одним из самых нелюбимых предметов, но
благодаря Наталье Фёдоровне, моё отношение к предмету сильно
изменилось. Каждый свой урок она строит так, чтобы, объяснив главные
понятия и положения какой-либо темы, ещё и показать направления для
дальнейшей работы. Заинтересовавшись английским, я понял, что урок
английского, это не просто урок, а визитная карточка во взрослую жизнь,
ведь без знаний это отвратительного (как я считал раньше) языка очень
сложно устроиться и по-настоящему раскрыть себя в этом безумном мире.
В отношениях учителя и ученика важна искренность, ведь равными быть
трудно из-за возрастных отличий, а контакт в общении необходим.
Искусству душевного понимания нельзя научиться по учебнику или свести
его к системе правил и формул. Благодаря чуткости, гуманности и
открытости Наталье Фёдоровне удаётся его достичь, поэтому ученики
уважают и любят её. Мне особенно нравится в ней ее готовность и желание
понять и принять нечто новое и непривычное, взглянуть на обыденные,
казалось бы, вещи по-другому и поделиться увиденным с нами.
Антон Орлов 10
В жизни каждого из нас появляется такой человек, который учит, наставляет
на правильный путь, дает советы, воспитывает и становится просто хорошим
другом – это конечно же учитель. В моей жизни появился такой человек,
когда мне было 6 лет. Это моя самая первая учительница, Вера Яновна. Она
вышла на пенсию 7 лет назад, но я до сих пор помню ее и всё, чему она меня
учила. Она стала каждому, кто 2004 году окончил начальную школу,
настоящим другом. Мы могли поговорить с ней обо всем, что нас
беспокоило, попросить совета или помощи. Она никогда не отказывала и
всегда помогала. Она научила меня читать, писать и считать …
Ксения Кучеренко 10 Б
В наше время учитель – это одна из самых нужных, но в то же время самых
сложных профессий. Я считаю, что учитель – это даже не профессия, а образ
жизни. Ведь учитель живет тем, что каждый день идет в школу для того,
чтобы научить, помочь найти себя в этом сложном мире каждому ребенку. Я
думаю, что Учитель должен быть умным, добрым и строгим, открытым и
понимающим. Я с гордостью могу сказать, что в моей родной и любимой
школе очень много таких учителей. Но рассказать хочется об одном. Мой
любимый учитель - Вера Яновна. Хоть она уже и не ведет никаких предметов
в нашей школе, но она останется навсегда в моём сердце. Я с улыбкой
вспоминаю денечки, проведенные в начальной школе и очень скучаю по ней.
Вера Яновна иногда приходит к нам в школу, но это бывает редко. Вера
Яновна - тот учитель, который передавал нам свой жизненный опыт,
выкладывал душу, чтобы нас научить. Вера Яновна дарила нам то, что может
дать не каждый учитель: тепло своей души, радость от встреч, доброту,
светлую улыбку. Я знаю, что все ученики, когда-либо учившиеся у нее,
любят, помнят и уважают этого замечательного и искреннего человека. А я
могу только благодарить судьбу, что на моем жизненном пути была именно
такая учительница.
Анна Полетаева 10 Б
Школа для учеников всегда была началом всех начал. Она давала им основу
для дальнейшей учебы и жизни. И я не исключение. Почти все мое детство,
начиная с семи лет, я проводила в стенах нашей школы. И, естественно,
полюбить
эту
школу
мне
помогли
мои
учителя.
Мне кажется, хороший учитель - это не тот, кто много знает, а тот, чей труд
будет вознаграждён его признательными учениками, которые будут помнить
его
заслуги
и
чувствовать
благодарность.
Каждый учитель любим по-своему, каждому учителю я благодарна за все те
знания, которые они нам давали на протяжении школьной жизни ( имею
ввиду
основную
школу).
Что мы вкладываем в понятие любимый учитель? Для кого-то это человек,
дарящий хорошие оценки, для другого - знания, а для третьего - человеческое
отношение к детям. Учитель может развить и любовь к предмету, и,
наоборот, отбить любую тягу. Но и предмет может привить любовь к
учителю.
Моим самым первым учителем была Вера Яновна. Я скажу, что она не
только
мой
учитель,
но
и
близкий
друг.
Вера Яновна, в мои 7 лет дала мне понять, что нужно учиться, что нужно
любить свою маму, научила вести себя правильно, и этот список можно
продолжать
до
бесконечности.
Если бы я выдавала бы кубки или просто звание "Лучший учитель" , я, не
задумываясь,
вручила
бы
это
звание
Вере
Яновне.
За школьные годы, которые уже подходят к концу, мы полюбили Всех
учителей,
работающих
с
нами.
Самое тяжёлое нас ждет впереди, а это - расставание с учителями. Я всегда
задавалась вопросом: "Такие замечательные педагоги везде, или это просто
нам
так
повезло?".
Яна Сильд 10 Б
За мою 16-летнюю жизнь у меня было довольно много учителей:
преподаватели в школе, учителя на курсах, тренеры на тренировках,
родители дома. Трудно выбрать единственного учителя, самого любимого из
такого длинного списка претендентов. В школе для меня любимым учителем
есть и будет Орлова Маргарита Яновна. Мой любимый классный
руководитель. Справедливый, умный и добрый человек. С ней легко
общаться, к ней можно подойти за советом, с ней можно посмеяться, она
может и поругать, если я провинилась. Как учитель английского языка, она
мне тоже очень нравиться.
У каждого был, есть и будет еще любимый учитель. В жизни у нас будет еще
не один учитель, и, возможно, он тоже западет к нам в душу, в сердце и
останется там на долгое время, а может быть навсегда.
Ученица 10 Б класса
Есть учителя, которые не заменимы, они становятся для тебя опорой, твердой
опорой, на них можно положиться (в хорошем смысле этого слова). К моему
учителю идешь на урок с удовольствием. На уроках чувствуешь себя
свободно и не боишься высказывать свое мнение и доказывать свою точку
зрения. К сожалению, встречаются такие учителя, которые выращивают в нас
чувство страха, - попробуй сказать что-то отличающееся от их мнения, и все,
ты глуп только потому, что ваши мнения не сошлись. Я люблю свободу
слова, не люблю заучивать чужие мысли, чтобы тешить чью-то душу. У
учителя, про которого мне хочется рассказать, нет выраженных любимчиков.
Мы все перед ней равны, и это дает огромный плюс. Она будет счастлива,
если ее ученики в чем-либо превзойдут ее, ведь это наивысшее достижение
преподавателя!
В этом году у нее даже появился двойник. Знаете, я думаю, что плохих
учителей не выбирают объектом для подражания!
Карина Терас 10А
…Есть учителя, которые учат в школах каким-либо предметам, приходя в школу и читая
лекции перед классом. Их не интересует, что будет с учениками за пределами школы, им
важно научить школьников физике, химии или математике, НО не жизни… Однако за
школьным забором есть и другие, „не дипломированные” учителя, которые учат жизни,
учат выживать в ней, приспосабливаться к современному миру. И об одном из таких
учителей я расскажу…
Моя первая встреча с ним состоялась года 3 назад в нашем доме. Мои родители, вместе с
друзьями отмечали приезд в Таллинн друзей из Москвы и Минска. Когда я вошёл в
комнату где были приезжие, один из незнакомых мне людей встал и подошёл ко мне,
протянув руку с татуировкой…
- Илья – представился я, пожимая руку.
- Эм- улыбаясь сказал мой новый знакомый.- Будем знакомы!
И мы с ним начали разговаривать о всяких пустяках, о которых я уже не смогу вспомнить,
мне было с этим человеком невероятно легко общаться, несмотря на разницу в возрасте
…Тогда я и представить не мог, что ОН изменит моё жизневосприятие, поможет
сформировать мой характер и многому научит…
В тот вечер он мне оставил свой номер телефона, сказав: „Захочешь продолжить общение,
звони”.
И я позвонил….
Наша вторая встреча состоялась через два дня. Мы гуляли по старому городу
и общались, узнавая друг о друге. Мне с Эмом было невероятно легко, как
будто мы знаем друг друга не второй день, а целую вечность. Казалось, что я
уже с ним где-то встречался, где-то раньше…
После этой встречи я уже примерно начал представлять, что это за человек.
Он был невероятно активен, разговорчив, позитивен и добр. От него
исходила своеобразная энергия и заряжала каждого человека, с которым он
общался позитивом до следующей встречи.
Мы встречались всё чаще и чаще…Мы разговаривали на различные темы, он
рассказывал истории из жизни, рассказывал о себе.
После года общения между нами завязалась, можно сказать
дружба…Странно конечно, ведь разница в возрасте была почти в 2 раза.
Он меня научил защищать себя, как физически, так и морально, научил
видеть во всём лучшие стороны, отличать хороших людей от плохих,
относится ко всему с юмором. Он меня учил своими собственными
примерами, ведь у него была очень богатая, насыщенная жизнь:
Вырос Эм в Нарве, там и получил среднее образованнее. После окончания
школы он поехал в Таллинн поступать на Юридический факультет, где и
проучился два года, но из-за нехватки средств он был вынужден прекратить
учёбу…90-е годы… Он связался с бандитами, вёл незаконный образ жизни,
что привело его к двум годам лишения свободы. Выйдя на свободу он начал
пить, иногда употреблял наркотики. Однако в один прекрасный момент он
понял, что идёт не по тому пути и поэтому бросил наркоту и поступил в
институт на дизайнера, где был лучшем учеником 2 курса- после чего опять
бросил институт. Ещё на втором курсе стал увлекаться фотошопом и,
благодаря многолетним усилиям, стал одним из лучших в Эстонии…Эм
решил оборвать все связи с прошлым миром и начать новую жизнь, он
отключил все телефоны и сменил адрес. И из-за этого я потерял с ним связь
на полгода…
Я его встретил в июне 2009 года в центре города. Мы с ним возобновили
общение. Он за время нашей разлуки занялся триатлоном и опять же стал
лучшим в Эстонии, бросил пить… Как оказалось, мы с ним полетим в
августе вместе в Болгарию отдыхать.
В Болгарии мы с ним посещали абсолютно все дискотеки, клубы и другие
культурные заведения, нам там так понравилось , что Эм захотел остаться…и
остался после моего отъезда на месяц, однако ему пришлось уехать оттуда
из-за обстоятельств, в которые он меня не посвятил…
Этот человек научил меня Очень многому, и я ему за это благодарен.
Спасибо
Эм…
тебе,
Илья Векшин 10 А
Уже в пятницу, 7 мая 2010 года, выйдет в свет первое литературное
приложение к школьной газете. Не пропустите!!!
Мы приглашаем к сотрудничеству молодых авторов, учителей, работников
школы. Если вы пишете стихи, рассказы, повести, а может быть и романы,
приносите в редакцию нашей газеты (каб. 409) или присылайте по адресу
[email protected] Лучшие работы мы обязательно поместим на
страницах нашего литературного приложения.
Редакция.
Скачать