Технологічні витрати електроенергії в електричних мережах

advertisement
НАМ – 134 РОКИ
Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України
Центр громадського інформування з проблем паливно-енергетичного комплексу
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
*
*
*
ОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ З ПРОБЛЕМ ПЕК
Паливно-енергетична політика України: вугільна промисловість,
нафтогазова галузь, електроенергетика, ринкові перетворення.
Загальні проблеми енергетики. Ядерна енергетика та промисловість.
Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Інформація про інофірми,
які працюють в паливно-енергетичному комплексі. Різне.
Видається з 1 січня 1994 року
№ 479
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕК ЗА CІЧЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2014 РОКУ
ОГЛЯД ЗМІ ЗА 16 – 30 ВЕРЕCНЯ 2014 РОКУ
Київ-2014
2
ПОВІДОМЛЕННЯ
27-31 жовтня 2014 року відбудеться V Міжнародна науковопрактична конференція «Досвід впровадження елегазового обладнання
на підприємствах України та проблеми його експлуатації»
Місце проведення - м.Кам`янець-Подільський, Хмельницька
область
Організатори: Міненерговугілля України, Науково-технічна спілка
енергетиків та електротехніків України, ДП НЕК «Укренерго», ТОВ
«ДТЕК», НАЕК «Енергоатом», ЛьвівОРГРЕС, Львівська Регіональна рада
НТСЕ України (упорядник)
Запрошуються: представники енергетичних систем, обленерго, АЕС,
ГЕС та ТЕС, проектних, наукових та учбових закладів, іноземних фірм
Контактні особи: Мота Ірина Данилівна (заявки, оргвнески)
тел/факс (032) 256-32-48, моб. (093) 254-68-17, (067) 39-42-955
e-mail: [email protected]
_________ * * * _________
15 жовтня 2014 року відбудуться Урочисті заходи
з нагоди 100-річчя з дня народження Є.І. Чулкова,
видатного громадського і державного діяча, учасника
ВВВ, нагородженого орденами і медалями СРСР і
України, Заслуженого і Почесного енергетика України,
Заслуженого енергетика СНД
Місце проведення – Київська ТЕЦ-5
Організатори: ГО «Всеукраїнська Рада ветеранів праці
енергетики», Громадська рада при Міненерговугілля, НТСЕУ,
ЦК «Укрелектропрофспілка», Міненерговугілля, Київська ТЕЦ-5,
ПАТ«Київенерго»
Контактна особа: Томаш Зоя Павлівна
тел./факс (044) 239-45-22, тел. (044) 249-14-39
e-mail: [email protected]
НТСЕУ (044)278 4307, [email protected]
3
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
за січень-серпень 2014 року
Науково-технічна спілка
енергетиків та електротехніків України
За січень-серпень 2014 року, за звітними даними, електростанціями, які
входять до Об’єднаної енергетичної системи України, вироблено 122493,3 млн.
кВтг, що на 4631,1 млн. кВтг, або на 3,6% менше ніж за 8 місяців 2013 року. При
цьому, тепловими електростанціями та теплоелектроцентралями (ТЕС та ТЕЦ)
вироблено 52639,6 млн. кВтг, що на 2665,9 млн. кВтг, або на 4,8% менше ніж за
січень-серпень 2013 року. Атомними електростанціями вироблено 56461,8 млн.
кВтг, що у порівнянні з відповідним періодом 2013 року більше на 1515,5 млн. кВтг,
або на 2,8%. Гідроелектростанціями та гідроакумулюючими електростанціями за 8
місяців 2014 року вироблено 6708,3 млн. кВтг, що на 4038,0 млн. кВтг, або на 37,6%
менше ніж за відповідний період 2013 року.
Виробіток ТЕС та ТЕЦ за січень-серпень 2014 рік від загального по ОЕС
складав 43,0%, виробіток електроенергії АЕС складав 46,1 %, а виробіток ГЕС та
ГАЕС – 5,5%. За 8 місяців 2013 р. частка виробітку ТЕС та ТЕЦ, АЕС, ГЕС та ГАЕС
складала відповідно 43,5%, 43,2% і 8,5%.
Слід зауважити, що виробництво електроенергії блок-станціями та іншими
джерелами за 8 місяців 2014 року склало 5490,1 млн. кВтг, що на 186,9 млн. кВтг,
або на 3,5% більше ніж за відповідний період 2013 року.
Виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса)
за 8 місяців 2014 року склало 1194,1 млн. кВтг, що на 371,0 млн. кВтг, або на 45,1%
більше ніж за відповідний період 2013 року.
За 8 місяців 2014 року тепловими та атомними електростанціями і районними
котельнями Міненерговугілля відпущено 13989,0 тис. Гкал тепла, що на 2319,6 тис.
Гкал або на 14,2% менше ніж за відповідний період 2013 року.
Динаміка і структура виробництва електроенергії
8 місяців 2013 р.
Виробіток ел.ен. по Україні
у тому числі:
з них ТЕС та ТЕЦ:
ТЕС ГК - всього:
ТЕЦ:
ГЕС та ГАЕС
АЕС
ВЕС, СЕС, біомаса
Блок-станціями та іншими
джерелами
8 місяців 2014 р.
Відхилення проти
у відс. до
у відс. до минулого року,
загальн.
загальн.
(+,-)
млн.кВтг виробн. млн.кВтг виробн. млн.кВтг
%
127124,4
100,0
122493,3
100,0
-4631,0
-3,6
55305,5
49953,0
5352,5
10746,3
54946,3
823,1
43,5
39,3
4,2
8,5
43,2
0,6
52639,6
48195,6
4443,8
6708,3
56461,8
1193,5
43,0
39,3
3,6
5,5
46,1
1,0
-2665,9
-1757,2
-908,7
-4038,0
1515,5
370,4
-4,8
-3,5
-17,0
-37,6
2,8
45,0
5303,2
4,2
5490,1
4,5
186,9
3,5
4
На початок 2014 року запаси палива на електростанціях складали: вугілля –
4246,6 тис. тонн, мазуту – 116,7 тис. тонн (на початок 2013 року відповідно
5768,7 тис. тонн та 119,8 тис. тонн ).
Загальний обсяг вуглепостачання на теплоелектростанції протягом січнясерпня 2014 року склав 21853,9 тис. тонн., що на 1134,8 тис. тонн більше ніж за цей
період 2013 року.
Витрати вугілля склали 24376,5 тис. тонн.
Запаси вугілля на 01.09.2014 р., становили 2138,3 тис. тонн, що на 2968,3 тис.
тонн менше ніж на 01.09.2013 року.
Топкового мазуту за 8 місяців 2014 року спожито 40,8 тис. тонн, що на 6,4 тис.
тонн менше ніж за січень-серпень 2013 року.
Запас мазуту на 01.09.2014 р. склав 106,9 тис. тонн.
Використання природного газу на теплових електростанціях України за
січень-серпень 2014 року становило 3078,3 млн.куб.м, що на 90,0 млн.куб.м більше
ніж за відповідний період 2013 року. При цьому ТЕС енергогенеруючих компаній
спожили 187,8 млн.куб.м, що на 84,7 млн.куб.м менше ніж у січні-серпні 2013 року.
За січень-серпень 2014 р. зменшилося електроспоживання (брутто), яке
склало 114755,2 млн. кВтг, що на 5700,7 млн. кВтг, або на 4,7% менше ніж за
8 місяців 2013 року. Відпуск електроенергії споживачам зменшився відносно
відповідного періоду минулого року на 3085,4 млн. кВтг і склав 90484,2 млн. кВтг.
при 93569,6 млн. кВтг за 8 місяців 2013 р.
Загалом зменшення електроспоживання (нетто) відбулося, переважно, за
рахунок зменшення обсягу споживання електричної енергії хімічною та
нафтохімічною промисловістю (на 24,5%), машинобудівною промисловістю (на
15,7%), транспортом (на 12,5%), комунально-побутовими споживачами (на 5,3%).
Динаміка і структура споживання електроенергії за 8 місяців 2014 року
(без урахування АР Крим та м. Севастополя)
Групи споживачів
Споживання ел.ен. (брутто)
Споживання ел.ен. (нетто)
Ел.споживання 2014р.
млн.кВтг
+/до 2013р.
млн.кВтг
+/до 2013р.
%
Питома
вага, %
2 013р.
Питома
вага, %
2 014р.
114755,2
90484,2
-5700,7
-3085,3
-4,7
-3,3
100
100
41493,9
-2097,5
-4,8
46,6
45,9
5277,8
23240,0
2522,4
2882,4
1469,7
2979,0
3122,7
2369,0
4953,2
566,9
11072,6
4276,9
25751,8
-328,1
-8,1
-819,7
-536,0
-104,4
61,5
-362,6
-51,1
-704,5
-50,5
-623,7
-25,4
467,4
-5,9
0,0
-24,5
-15,7
-6,6
2,1
-10,4
-2,1
-12,5
-8,2
-5,3
-0,6
1,8
6,0
24,8
3,6
3,7
1,7
3,1
3,7
2,6
6,0
0,7
12,5
4,6
27,0
5,8
25,7
2,8
3,2
1,6
3,3
3,5
2,6
5,5
0,6
12,2
4,7
28,5
у тому числі:
1.Промисловість
у тому числі:
Паливна
Металургійна
Хімічна та нафтохімічна
Машинобудівна
Будів.матеріалів
Харчова та переробна
Інша
2.Сільгоспспоживачі
3.Транспорт
4.Будівництво
5.Ком.-побутові споживачі
6.Інші непромисл.споживачі
7.Населення
5
Видобуток вугілля. За січень-серпень 2014 р. вугледобувними підприємстввами України видобуто 49,8 млн. тонн вугілля, що на 4861,7 тис.тонн (або на 8,9%)
менше порівняно з відповідним періодом 2013 року. При цьому видобуток
енергетичного вугілля склав 36,6 млн. тонн і зменшився на 2433,7 тис.тонн (або на
6,2%), коксівного – зменшився на 2428,0 тис.тонн (або на 15,5%).
Упродовж січня-серпня 2014 р. вугледобувними підприємствами, що підпорядковані Міненерговугілля України, видобуто 14,7 тис.т вугілля, що на 737,0 тис.т
(або на 4,8%) менше ніж за цей період 2013 р. Зокрема, енергетичного вугілля
видобуто 10,9 тис.т, що на 219,2 тис.т (або на 2,0%) менше порівняно з відповідним
періодом минулого року, а коксівного – менше на 517,8 тис.т (або на 11,8%).
Видобуток нафти та газу. У січні-серпні 2014 року в Україні видобуто
нафти з газовим конденсатом 1846,1 тис. тонн, що на 162,3 тис. тонн (або на 8,1%)
менше ніж за відповідний період 2013 року, у тому числі підприємствами НАК
“Нафтогаз України” видобуто 1637,2 тис. тонн, що на 173,0 тис. тонн (або на 9,6%)
менше видобутку за січень-серпень 2013 року.
Обсяги видобутого газу у січні-серпні 2014 року в Україні склали
13193,7 млн. куб. м і збільшились на 318,5 млн. куб. м (або на 2,5%) порівняно з
відповідним періодом минулого року, у тому числі підприємствами НАК “Нафтогаз
України” видобуток газу склав 11254,9 млн. куб. м, що менше рівня показника за
цей період 2013 року на 150,5 млн. куб. м (або на 1,3%).
Постачання і переробка нафти. У січні-серпні 2014 р. на нафтопереробні
заводи (НПЗ) та Шебелинський ГПЗ поставлено 2231,0 тис.т нафтової сировини, що
менше аналітичного показника 2013 року на 156,3 тис. тонн (на 6,5%). В тому числі,
на Шебелинський ГПЗ поставлено 333,2 тис. тонн газового конденсату власного
видобутку, що на 64,1 тис. тонн (на 16,1%) менше ніж за відповідний період 2013 р.
Протягом січня-серпня 2014 року на нафтопереробні заводи (НПЗ) надійшло
1880,8 тис. тонн нафти, в тому числі: 1575,6 тис. тонн – власного видобутку
(83,8% від загального обсягу поставки), 305,2 тис. тонн імпортовано (відповідно –
16,2%). По відношенню до відповідного показника січня-серпня 2013 року обсяг
поставки нафти зменшився на 91,3 тис. тонн (на 4,6%).
Обсяги переробки нафтової сировини в Україні за 8 місяців 2014 року склали
2,0 млн. тонн, що на 34,3 тис. тонн або на 1,7% зменшилися відповідно до обсягів
переробки за січень-серпень 2013 року.
Транспортування нафти. У січні-серпні 2014 року обсяг транспортування
нафти підприємствами магістральних нафтопроводів становив 11253,9 тис.тонн і
зменшився порівняно з аналогічним періодом 2013р. на 337,2 тис. тонн (або на
2,9%). При цьому транзитом до країн Західної Європи (Словаччини, Угорщини,
Чехії) протранспортовано 10,0 млн тонн, що на 273,0 тис.тонн (або на 2,7%) менше
порівняно із аналогічним показником 2013 р., для потреб України 1,3 млн тонн, що
менше на 64,2 тис. тонн (або на 4,9%).
За 8 місяців 2014 р. частка транзитного обсягу перекачки нафти в загальному
обсязі нафтоперекачування склала 88,8%, а частка нафтоперекачування на
нафтопереробні підприємства України відповідно – 11,2%.
Транзит газу. За 8 місяців 2014 року територією України протранспортовано
(транзитом) 46,32 млрд. куб. м природного газу, що на 8,12 млрд. куб. м, або на
14,9% менше ніж за 8 місяців 2013 року.
Станом на 01.09.2014 в українських підземних сховищах знаходилося
6
близько 15,7 млрд. куб. м природного газу, що на 3,7 млрд. куб. м, або на 30,8%
більше порівняно з минулорічним показником.
Аналіз сплати за спожиту електроенергію за січень-серпень 2014 року
За січень-серпень 2014 р. споживачам відпущено електричної енергії на суму
62497,7 млн. грн., за звітними даними, оплата становила 59788,1 млн. грн., або
95,7%.
Вище середнього показника (95,7%) розрахунки за відпущену споживачам у
січні-серпні 2014 році електроенергію були проведені у Вінницькій (99,0%),
Волинській (97,8%), Дніпропетровській (на 99,2%), Донецькій (на 88,2%),
Житомирській (на 101,1%), Закарпатській (на 100,2%), Запорізькій (на 99,3%), ІваноФранківській (на 99,4%), Київській (на 99,3%), Кіровоградській (на 102,5%),
Львівській (на 99,7%), Миколаївській (на 97,8%), Одеській (на 100,1%), Полтавській
(97,3%), Рівненській (на 98,6%), Сумській (на 97,6%), Тернопільській (на 99,2%),
Херсонській (на 98,3%), Хмельницькій (на 100,8%), Черкаській (на 100,0%),
Чернівецькій (на 99,8%), Чернігівській (на 100,5%) областях, м.Севастополь (на
105,5%), м. Київ (на 96,1%).
Нижче середнього показника обсягу розрахунків за відпущену у січні-серпні
2014 році електричну енергію проведені у Луганській (на 80,5%), Харківській (на
93,3%) областях, АР Крим (на 91,1%).
За січень-серпень 2014 року енергопостачальними компаніями куплено
електроенергії в ДП “Енергоринок” за регульованим тарифом на 51354,36 млн. грн.,
а сплачено за неї 49369,38 млн. грн. або 96,1%. Повністю розрахувалися з ДП
“Енергоринком” 17 енергопостачальних компаній.
У повному обсязі розрахувалися з ДП "Енергоринком" за січень-серпень
2014 року Вінницяобленерго (на 101,5%), Високовольтні мережі ДТЕК
«Донецькобленерго» (на 100,4%), Житомиробленерго (на 102,6%), ДТЕК
Крименерго (на 122,3%), Закарпаттяобленерго (на 100,5%), Київобленерго (на
100,9%), Кіровоградобленерго (на 102,3%), Одесаобленерго (на 102,8%),
Севастопольенерго (на 114,4%), Сумиобленерго (на 105,3%), Херсонобленерго (на
103,4%), Хмельницькобленерго (на 101,8%), Черкасиобленерго (на 106,8%),
Чернівціобленерго (на 103,0%), Чернігівобленерго (на 108,8%), Східно-Кримська
енергетична компанія (на 113,1%), Львівська залізниця ДТГО (на 100,2%).
Нижче 100,0% показника по розрахунках з оптовим ринком енергопостачальних компаній розрахувались за куповану електричну енергію: Волиньобленерго
(на 95,3%), Дніпрообленерго (на 95,6%), Донецькобленерго (на 97,5%), Київенерго
(на 97,1%), Запоріжжяобленерго (на 96,9%), ЛЕО (на 96,6%), Львівобленерго (на
95,1%), Миколаївобленерго (на 99,9%), Прикарпаттяобленерго (на 96,2%),
Полтаваобленерго (на 90,9%), Рівнеобленерго (на 99,4%), Тернопільобленерго (на
89,7%), Харківобленерго (на 97,0%), Київенерго (на 97,1%), Регіональні електричні
мережі (на 70,9%), ПЕМ «Енерговугілля» (на 57,5%), Атомсервіс (на 92,3%),
Донецька залізниця (на 99,9%), Енергія-Новий Розділ (на 96,5%), Придніпровська
залізниця (на 99,8%), Одеська залізниця (на 98,7%), Південно-західна залізниця (на
98,7%), Південна залізниця (на 98,2%), Енергія Новоявірськ (на 93,5%).
Оплата електроенергії всіма видами платежів генеруючим компаніям та
іншим участникам ОРЕ за січень-серпень 2014 р. склала 65,76 млрд. грн. при
товарній продукції 67,73 млрд. грн., або 97,1% (по НАЕК “Енергоатом” сплачено –
7
93,9%, “Центренерго” – 99,7%, “Дніпроенерго” – 93,3%, “Донбасенерго” – 102,1%,
“Західенерго” – 93,3%, “Східенерго” – 99,3%, Харківська ТЕЦ-5 – 107,4%,
Київенерго (ТЕЦ) – 110,6%, ПАТ “Укргідроенерго” – 109,1%, Закарпаттяобленерго
ГЕС – 95,0%, теплоелектроцентралі – 102,1% (5617,2 млн. грн.), виробники
альтернативної е/е – 91,8% (4441,9млн. грн), НЕК «Укренерго» - 96,6% (2425,7 млн.
грн.) від товарного відпуску енергії. Всього виробникам е/е та НЕК «Укренерго»
плата склала 65,76 млрд. грн. при товарній продукції 67,73 млрд. грн. або 97,1%.
Дебіторська заборгованість за відпущену енергію споживачам за січеньсерпень 2014 року збільшилась на 2709,0 млн. грн. і становить на 01.09.2014 року –
19014 млн. грн. Як і раніше, найбільшими боржниками залишаються підприємства
житло-комунального комплексу (34,1% від загального боргу), вугільної
промисловості (33,8%), хімічної та металургійної промисловості (4,8%).
Внутрішньогалузева заборгованість на 01.09.2014 року складає: обленерго
перед ДП "Енергоринок" – 12175 млн. грн., ДП "Енергоринок" перед
енергогенеруючими компаніями – 13767 млн. грн.
Зовнішня кредиторська заборгованість енергопідприємств з початку 2014 р.
збільшилась на 2378 млн.грн. і станом на 01.09.2014 склала 11397 млн.грн., а загальна
кредиторська заборгованість з урахуванням заборгованості по позикам склала
22299 млн. грн.
Реалізація та споживання природного газу. НАК «Нафтогаз України» у
січні-серпні 2014 року споживачам реалізовано 18459,5 млн. куб. м природного газу
вартістю 28627,9 млн. грн., за який сплачено 22212,7 млн. грн. Рівень оплати за
спожитий природний газ всіма категоріями споживачів України становить 77,62%,
у тому числі енергогенеруючими компаніями – 103,3%.
У січні-серпні 2014 р. ТЕС енергогенеруючих компаній НАК «ЕКУ» (ПАТ
«Донбасенерго» та ПАТ «Центренерго») спожито 82,8 млн.м3 природного газу
вартістю 444,5 млн.грн., сплачено – 482,8 млн.грн. або 108,6%. Станом на 01.09.2014
попередня оплата за природній газ становить 53,8млн.грн.
Заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики з урахуванням
боргів 1999-2013 рр. станом на 01.09.2014 становить 5195,0 млн. грн.
З початку 2014 року енергогенеруючі компанії отримали 3,92 тис.тонн
паливного мазуту вартістю 29,92 млн.грн., сплачено – 31,62 млн.грн.
Станом на 01.08.2014 передоплата за паливний мазут становила 1,7 млн.грн.
Вуглезабезпечення. З початку 2014 року на теплові електростанції
енергогенеруючих компаній надійшло 5852,6 тис.тонн вугільної продукції. При
цьому, від ДП «Вугілля України» поставлено 4211,1 тис.тонн вугільної продукції
або 72,0% від загального обсягу.
Розрахунки енергогенеруючих компаній України за спожите вугілля
Вартість вугілля, яке надійшло на теплові електростанції енергогенеруючих
компаній НАК «ЕКУ» (ПАТ «Донбасенерго» та ПАТ «Центренерго») упродовж
січня-серпня 2014 року склала 5102,3 млн.грн., у тому числі від ДП «Вугілля
України» – 3825,8 млн.грн. або 100,1%.
За отримане вугілля з початку 2014 року енергогенеруючі компанії ПАТ
«Донбасенерго» та ПАТ «Центренерго» сплатили 5284,3 млн.грн. або 103,6%, у
тому числі ДП «Вугілля України» - 4102,8 млн.грн. або 107,2%.
8
Станом на 01.09.2014 заборгованість енергогенеруючих компаній перед ДП
«Вугілля України» складає 31,2 млн.грн. (без врахування боргу 75,6 млн.грн. за
вугілля, яке надійшло через ДП «ВУ» від ДТЕК і відповідно до договорів має
відстрочення платежу один місяць).
Паливозабезпечення ТЕС. На складах ТЕС, станом на 01.08.14 р., накопичено
3106,8 тис. тонн вугілля, що на 1972,7 тис. тонн менше ніж у 2013 році
(5079,5 тис.тонн), також на складах ТЕС накопичено 107,5 тис. тонн мазуту, що на
12,6 тис. тонн менше ніж у минулому році.
Капітальні інвестиції галузей ПЕК
За січень-серпень 2014 року підприємствами галузей ПЕК, що належать до
сфери управління Міненерговугілля України, за рахунок усіх джерел фінансування
освоєно 7602,3 млн. грн. капітальних вкладень, що на 5,5% менше відповідного
показника 2013 року.
В енергетиці освоєно 5683,7 млн. грн. капітальних вкладень (відповідний
період 2013 р. 5978,4 млн.грн.).
В енергетичній галузі продовжуються роботи по будівництву Дністровської
ГАЕС, реконструкції енергоблоків ТЕС, каскаду Дніпровських ГЕС, будівництву
магістральних електромереж для видачі потужності блоків атомних електростанцій.
Введено в дію:
– 402,3 км ліній електропередачі всіх напруг;
– 14,4 МВА трансформаторної потужності.
В нафтогазовій галузі за січень-серпень 2014 р. (НАК «Нафтогаз України»)
освоєно капітальних вкладень 1851,3 млн. грн. (відпоідний період 2013 р. 1847,2
млн.грн.). За звітний період підключено 28 газових та 2 нафтові свердловини.
У вугільній галузі за бюджетною програмою "Реструктури-зація вугільної та
торфодобувної промисловості" профінансовано 314,2 млн. грн., у т. ч.: шахти, які
готуються до ліквідації – 118,1 млн. грн., ДП "Укршахтгідрозахист" – 41,3 млн. грн.,
ДП "Донвуглереструктуризація" – 104,5 млн. грн., ДП "ОД "Луганськвуглереструктуризація" – 28,1 млн. грн., ДП "ЦЗК "Вуглеторфреструктуризація" – 3,9 млн. грн.,
ДП "ОК "Укрвуглереструктуризація" – 18,3 млн. грн. Недофінансування зазначеної
програми на 01.08.2014 року склало 46,9 млн. грн.
За січень-серпень обсяги освоєння капітальних вкладень за напрямком
капітального будівництва склали 67,3 млн.грн.
За 8 місяців 2014 року введено в дію основних фондів на суму 3161,5 млн.
грн., у тому числі в енергетичній галузі – 1944,5 млн. грн., у нафтогазовій галузі –
1112,3 млн. грн., у вугільній галузі – 104,7 млн. грн.
Ремонтна кампанія ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС і АЕС у 2014 році
Для забезпечення успішного проходження осінньо-зимового максимуму 20142015 рр. наказом Міненерговугілля від 17.01.2014 № 33 «Про підготовку обладнання
електростанцій і теплових мереж до надійної та ефективної роботи у 2014 році та в
осінньо-зимовий період 2014/2015 року» передбачено:
На теплових електростанціях енергогенеруючих компаній відремонтувати
всіма видами ремонтів 82 (21860 МВт) енергоблоків, з них 77 (18860 МВт)
пиловугільних енергоблоків і 5 (3000 МВт) газомазутних енергоблоків, у тому числі:
- капітальним ремонтом 7 (2235 МВт) енергоблоків;
- середнім ремонтом 18 (4409 МВт) енергоблоків;
9
- поточним ремонтом 57 (15216 МВт) енергоблоків, в тому числі 5 (3000 МВт)
газомазутних енергоблоків.
Також провести випробування 2 (600 МВт) газомазутних енергоблоків.
На теплових електроцентралях виконати всіма видами ремонти
9 (1670 МВт) енергоблоків, 30 (6199 т/год) парових котлів, 3 (3000 Гкал/год)
водогрійних котла та 17 (788 МВт) турбоагрегатів.
У теплових мережах виконати капітальний ремонт 14,55 км трубопроводів.
На гідроелектростанціях виконати капітальний ремонт і реконструкцію
54 (3022,02 МВт) гідроагрегата.
За графіком ремонтної кампанії на АЕС України у 2014 році заплановано:
− виконати: 2 капітальних ремонти (РАЕС-4, ХАЕС-2), 10 середніх ремонтів
(ЗАЕС-1, 2, 3, 4, 6; РАЕС- 2, 3; ЮАЕС-1, 2; ХАЕС-1);
− розпочати: 2 капітальні ремонти (ЗАЕС-5, РАЕС-1), середній ремонт ЮУАЕС-3.
Поточні ремонти енергоблоків АЕС загальною тривалістю 142 доби.
Станом на 01.09.2014 відповідно до затвердженого графіку:
На теплових електростанціях енергогенеруючих компаній у ремонті
перебувають 19 (5009 МВт) енергоблоків:
- в капітальному ремонті – 5 (1610 МВт) енергоблока;
- в середньому ремонті –9 (2149 МВт) енергоблоків;
- в поточному ремонті –5 (1250 МВт) енергоблоків.
Відремонтовано капітальним ремонтом 1 (300 МВт) енергоблок, середнім
ремонтом 8 (2065 МВт) та поточним ремонтом 32 (8178 МВт) енергоблока.
На теплових електроцентралях в ремонті знаходиться 3 (600 МВт)
енергоблока, 10 (1735 т/год) парових котлів, 5 (325 МВт) турбоагрегатів.
Відремонтовано 6 (1070 т/год) енергоблоків та 19 (4044 т/год) парових котлів та 10
(363 МВт) турбоагрегатів.
На гідроелектростанціях в реконструкції і капітальному ремонті знаходиться
21(999,06 МВт) гідроагрегатів.
Виконано капітальний ремонт і реконструкцію 12 (1097,88 МВт) гідроагрегатів.
Станом на 01.09.2014 на АЕС України виконано:
- 6 планово-попереджувальних ремонти: на енергоблоці № 2 РАЕС, на
енергоблоці № 2 ЗАЕС, на енергоблоці №1 ХАЕС, на енергоблоці №3 ЗАЕС, на
енергоблоці №3 РАЕС, на енергоблоці №4 ЗАЕС.
- 7 поточних ремонти: на енергоблоці № 5,3 ЗАЕС, на енергоблоці № 3,1
ЮУАЕС, на енергоблоці № 3,1 РАЕС, на енергоблоці № 5,3 ЗАЕС
- 2 позапланових ремонти: на енергоблоках № 1 та № 2 РАЕС. Тривалість
виконаних позапланових ремонтів становить 3,3 доби.
Станом на 01.09.2014 виконуються ремонти: на енергоблоці №4 РАЕС,
енергоблоці № 2 ЮУ АЕС, енергоблоці №6 ЗАЕС, енергоблоці ХАЕС-2.
Радіаційний стан значно менший встановлених норм.
Хід ремонтної кампанії електричних мереж
За 8 місяців 2014 року в розподільних електричних мережах напругою
0,4-150 кВ виконані такі обсяги ремонтних робіт:
 37951,1 км ліній електропередачі напругою 0,4 – 150 кВ, або 57,6% від плану
року (65855,4 км);
10
 18495 од. трансформаторних підстанцій напругою 6-110 кВ, або 67,8% від
плану року (27538 од.).
Кошти, залучені на ремонт, склали 767,14 млн. грн., або 80,5% від плану року
(952,8 млн.грн.).
По магістральним електромережам 220-750 кВ за 8 місяців 2014р. виконано:
 ремонт 3 автотрансформатора, що складає 60,0% від плану року (5 од.);
 ремонт 57 вимикачів, що складає 77,02% від плану року (74 од.);
 заміна ізоляції 9126 шт. або 57,86% від плану року (15768 шт.);
 розчищено 354,2 км траси, або 77,24% від плану року (395,4 км).
Витрати на ремонт магістральних електричних мереж напругою 220-750 кВ
склали 107,4 млн. грн., або 42,1% від плану року (255,2 млн. грн.).
Виконання інвестиційних програм енергопостачальними компаніями
За І півріччя 2014 р. енергопостачальні компанії виконали інвестиційні програми на суму 836,5 млн.грн. або 57,9% від плану І півріччя 2014 р. (1445,2 млн. грн.).
За розділом 5.1.“Технічний розвиток, модернізація та будівництво
електричних мереж” виконання за І півріччя 2014 року складає 619,7 млн. грн., або
55,6% від плану І півріччя 2014 року (1112,8 млн. грн.).
Виконання інвестиційної програми ДП «НЕК «Укренерго»
За І півріччя 2014 р. ДП «НЕК «Укренерго» виконало інвестиційну програму
на суму 590,8 млн. грн., або 52,5% від плану І півріччя (1125,6 млн.грн.), у т. ч.:
- нове будівництво – 428,9млн.грн., або 53,4% від плану І півріччя (803,2млн.грн.);
- модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних
мереж – 161,9 млн.грн., або 50,2 % від плану І півріччя (322,3 млн.грн.).
Коефіцієнт використання встановленої потужності на блочному устаткуванні
(енергоблоки потужністю 100, 150, 200, 250, 300, 800 МВт)
теплових електростанцій (ТЕС та ТЕЦ), які звітують Міненерговугіллю
Коефіцієнт використання встановленої потужності за 7 місяців 2014 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 1,6% та складає 29,6%.
Найвищий коефіцієнт використання встановленої потужності за звітний
період мають блоки потужністю 200 МВт – 43,4% (у минулому році – 44,9%). По
блокам потужністю 150 МВт коефіцієнт використання потужності за звітний період
– 41,7% (у 2013 році – 40,6%). По блокам потужністю 100 МВт – 40,0% (у минулому
році – 39,6%), по блокам потужністю 250 МВт – 23,4% (у 2013 році – 23,4%), по
блокам потужністю 300 МВт – 32,1% (у 2013 році – 33,0%).
Зменшився коефіцієнт використання встановленої потужності по
генкомпаніях: по ПАТ «Донбасенерго» на 2,2%, по ПАТ “ДТЕК Західенерго” на
3,4%. А збільшився по ПАТ “Центренерго” на 1,4 %, по ПАТ “ДТЕК Дніпроенерго”
на 1,1%, по ТОВ «ДТЕК Східенерго» на 1,0%.
Середньомісячна заробітна плата
У січні-серпні 2014 року розмір середньомісячної заробітної плати одного
працівника, в еквіваленті повної зайнятості, на підприємствах, що належать до
сфери управління Міненерговугілля України, у розрізі галузей становить:
– електроенергетика – 5 313 грн. (збільшення до відповідного показника
2013 року становить 7,3%);
11
– атомно-промисловий комплекс –8 688 грн. (більше на 7,1%);
– нафтогазовий комплекс – 6 749 грн. (більше на 6,9%);
– вугільна галузь – 5 882 грн. (більше на 2,9%).
Заборгованість з виплати заробітної плати
Станом на 01.08.2014 року на державних підприємствах Міненерговугілля
України загальна заборгованість із виплати заробітної плати склала
213613,6 тис. грн., у тому числі на підприємствах: електроенергетики 2855,9 тис.
грн.; атомно-промисловий комплекс 11885,6 тис. грн.; вугільної галузі 194707,2 тис.
грн.; нафтогазовий комплекс 4164,9 тис. грн. Загальна заборгованість збільшилась з
початком року на 174397,7 тис. грн. або на 444,7%.
Технологічні витрати електроенергії в електричних мережах
Загальні технологічні витрати електроенергії (ТВЕ) на її передачу по електромережах 0,4-800 кВ Міненерговугілля України залишаються занадто високими як в
окремих енергопостачальних компаніях, так і в цілому по Україні. За звітними
даними, загальні ТВЕ в цілому по Міненерговугілля за січень-грудень 2013 р.
склали 20,14 млрд.кВтг, або 11,41% відпуску електроенергії в мережу. Нормативна
величина ТВЕ в цілому по Міненерговугілля склала 22,36 млрд.кВтг, або 12,66%.
Нетехнічна величина (понаднормативна) ТВЕ склала 2,21 млрд.кВтг, або 1,26% від
загальної величини витрат, що на 1,26 % менше ніж за цей період 2012р.
За звітними даними, загальні ТВЕ на передачу електромережами 0,38-800 кВ
Міненерговугілля України за січень-липень 2014 року склали 10,1 млрд. кВт.г, або
10,3% від відпуску електроенергії в мережу. Нормативна величина ТВЕ складає
12,1 млрд. кВт.г, або 12,2% від відпуску електроенергії в мережу. Понаднормативна
величина технологічних витрат 1,9млрд.кВтг,або 2,0% від загальної величини витрат.
За рахунок виконання організаційно-технічних заходів зі зниження ТВЕ в
електромережах 0,38-800 кВ Міненерговугілля за 7 місяців 2014 року заощаджено
87,7 млн. кВтг електроенергії (91,2 млн. кВтг за відповідний період минулого року).
Розкрадання (розукомплектування) енергетичного майна
в розподільчих та магістральних електромережах
Спостерігається протягом багатьох років стабільна тенденція розкрадання кольорових металів з ліній електропередачі і трансформаторних підстанцій всіх класів
напруг. Щодня злочинцями розукомплектовуються десятки діючих енергооб’єктів,
внаслідок чого залишається без електропостачання значна кількість споживачів
електроенергії як в сільській місцевості, так і в містах. За січень-грудень в 2013 р.
зафіксовано 1551 випадків крадіжок. Загальні збитки становлять 19406,5 тис. грн.
Викрадено 267,9 км проводу, 86 силових трансформаторів, 85,8 т трансформаторного масла, 806,2 кг кольорового металу з обладнанням. Потрібні радикальні
законодавчі, правоохоронні та організаційні заходи по запобіганню розкрадання
енерго майна і забезпеченню працездатності Об’єднаної енергосистеми країни.
Експорт електроенергії, вугілля, нафтопродуктів
З початку 2014р. експорт електроенергії та передача в Крим становлять 7738,1
млн.кВтг, що на 1069,6 млн.кВтг, або на 16,0% більше ніж за 8 місяців 2013 р., у т.ч.:
- до країн Східної та Центральної Європи експортовано 3663,8 млн. кВтг
електроенергії, що на 132,4 млн. кВтг або на 3,7% більше ніж за 8 місяців 2013 р.;
12
- до країн СНД – 4074,3 млн. кВтг електричної енергії, що на 937,2 млн. кВтг або
на 29,9% більше ніж за 8 місяців 2013 року.
З початку 2014р. територією України за оперативними даними протранспортовано (транзитом) 46,32 млрд.куб.м природного газу, що на 8,12 млрд. куб. м,
або на 17,5% менше ніж за 8 місяців 2013 р. Станом на 01.09.2014 р. в українських
підземних сховищах знаходиться близько 15,7 млрд.куб.м природного газу, що на
3,7 млрд.куб.м, або на 30,8% більше порівняно з минулорічним показником.
Протягом січня-серпня 2014 р. обсяг транспортування нафти підприємствами
магістральних нафтопроводів склав 11253,9 тис. тонн і порівняно із аналогічним
періодом 2013 року зменшився на 337,2 тис. тонн, або на 2,4%, а транзитом до країн
Західної Європи (Словаччини, Угорщини, Чехії) протранспортовано 9995,6 тис.
тонн, що на -273,0 тис. тонн, або на 2,7% менше порівняно із аналогічним
показником 2013 р., для потреб України – менше на 64,2 тис. тонн (або на 4,7%).
Підготовлено за даними
Міненерговугілля України
і ДП “Енергоринок»
ОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
З ПРОБЛЕМ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
з 16 по 30 вересня 2014 р.
(“Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “День”, “Зеркало недели”, “Деловая столица”,
“Комсомольская правда в Украине”, “Капитал”, “Рабочая газета”, “Сегодня”, “Дело”,
“Україна молода”, “Коммерсант-Украина”, “Факты”, “Свобода”, “Вечерние Вести”,
“Влада і політика”, «Экономические известия», “Правда Украины”, “Атомник України”,
а також електронні ЗМІ: Інтерфакс-Україна, УНІАН, РБК-Украина, ЛІГА.БизнесІнформ,
Українські новини, ProUA, Uaenergy, Економічна правда, Українська правда,
EIRCenter, ТРК «Україна», UkrBiz.net, Glavred.info, РИА “Новости” та ін.)
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Украинские Новости, УНИАН, 15.09.2014
Кабмин создал Госинспекцию энергетического надзора
Кабинет Министров создал Государственную инспекцию энергетического
надзора. Об этом говорится в постановлении правительства №442 от 10 сентября.
В постановлении говорится, что Госинспекция энергетического надзора будет
контролировать сферу электроэнергетики и теплоснабжения.
Как сообщало агентство, Кабинет Министров решил сократить количество
центральных органов исполнительной власти с 75 до 60.
Информация на эту тему – Uaenergy, 16.09.2014 «Кабмин создал
Госинспекцию по энергонадзору», Александр Суков. Украинское правительство
решило реформировать систему государственного контроля в электроэнергетике и
теплоснабжении. Эксперты и участники рынка полагают, что эта реформа, начатая
13
накануне самого сложного за историю страны отопительного сезона, не самое
лучшее и свое­временное решение Кабинета министров. Постановлением №442 от
10 сентября Кабинет министров создал Государственную инспекцию
энергетического надзора Украины. В постановлении сказано, что деятельность
Госинспекции энергонадзора будет направляться и контролироваться Кабинетом
министров через министра энергетики и угольной промышленности.
На сегодня в энергетике функционируют два контролирующих органа. Один
из них – носящая такое же название Государственная инспекция по энергетическому
надзору (Госэнергонадзор), второй – Государственная инспекция по эксплуатации
электрических станций и сетей.
Госэнергонадзор фактически является единственным органом в энергетике,
который защищает права потребителей, – в 2013 г. он рассмотрел около 4,3 тыс.
споров, из которых 85% было решено в пользу потребителей. Госинспекция по
эксплуатации электрических станций и сетей контролирует предотвращение аварий
энергообъектов и расследует их.
Сейчас две существующие инспекции хотя и являются государственными, но
фактически находятся на содержании государственного предприятия "Укрэнерго".
"Это не совсем правильно, когда они в составе "Укрэнерго", потому что в таком
случае это уже и не инспекции", – сказал один из участников рынка.
Главный государственный инспектор по энергонадзору Владимир Лушкин
сказал, что реформирование контролирующих органов именно накануне тяжелого
отопительного сезона неоправданно.
Экс-министр энергетики Иван Плачков, напротив, заявил, что реформирование надзорных органов в электроэнергетике уже назрело. "Абсолютно правильный
шаг — объединить и вывести из компании "Укрэнерго". Инспекция должна быть
государственной, финансироваться из бюджета и быть независимой", — сказал он.
ВИСОКИЙ ЗАМОК, 16.09.2014
Головні загрози в енергетиці України
Богдан Соколовський, експерт в галузі енергетики
Нафтохімія. Високоякісну продукцію нафтохімічної промисловості Україна,
як правило, імпортує. Хоча таку продукцію могла б виробляти сама.
У країні є шість НПЗ з застарілими технологіями переробки нафти. Колись (за
часів СРСР) вони могли переробляти понад 51 мільйон тонн нафти.
Перспективним є створення (будівництво) в Україні сучасного нафтохімічного
комплексу (за початковою продукцією це набагато більший спектр, ніж у НПЗ) у
спосіб кредитування. Такий комплекс можливий за таких умов:
1. Наявність сировини – нафти.
2. Наявність технічних і людських ресурсів.
3. Наявність ринків збуту виробленої продукції (нафтопродуктів і сировини
для нафтохімічної промисловості).
З огляду на національну безпеку є сенс побудувати в Західній Україні
нафтохімічний комплекс для переробки протягом року 8-10 млн. тонн
високо­якісної нафти за участі трьох сторін:
- Україна;
- країна, що має нафту;
- країна, що відкрита для ліквідних ринків (найбільш доречна - член ЄС).
14
За часів президентства В. Ющенка такий проект опрацьовувався. Зараз є сенс
його реалізувати, оскільки іншого варіанта для забезпечення реальної самостійності
України немає.
Газова галузь. Україна (з урахуванням Криму) споживає 50-52 млрд.
кубометрів природного газу протягом року.
Для порівняння: Польща, що співмірна з Україною за площею і населенням,
споживає впродовж року 14-16 млрд. кубометрів газу. А ми – понад 50! При тому,
що ВВП Польщі втричі більший за наш! Головним нашим резервом в газовій галузі
є скорочення об’ємів споживання газу.
Добуваємо (з урахуванням Криму) 20-21 млрд. кубометрів. Імпортуємо 28-30
млрд. кубометрів газу.
Існує технічна можливість імпортувати газ за реверсною схемою: понад 5
млрд. кубометрів через Польщу і Угорщину, і через Словаччину – до 10 млрд.
кубометрів. Це через так званий «малий реверс». Ще не задіяний «великий реверс» до 30 млрд. кубометрів газу через Словаччину (з порівняно невеликими
капіталовкладеннями для створення 300-400 метрів обхідного газопроводу на
території Словаччини, що зазвичай виконується за 2-3 тижні і серйозно не
обговорюється). І ті ж 5 млрд. кубометрів через Польщу і Угорщину.
Україна до недавнього часу (поки не припинився імпорт з Росії) забезпечувала
себе (населення і промисловість) природним газом власного видобутку приблизно
на 40%. 60% імпортувала. До 2012 року увесь імпорт газу, за радянською традицією,
здійснювався з РФ.
Тепер необхідно вирішувати питання «великого реверсу» - великої кількості
газу (понад 28 млрд. кубометрів) з прийнятних для нас європейських ринків.
У найближчі 8-10 років ми приречені імпортувати газ. Але тільки не від
агресора! Ніколи не пізно шукати в Європі постачальників, вести з ними
переговори, контрактувати газ. Зараз на західних ринках вільного, без додаткових
зусиль газу можна знайти не більше 3-х млрд. куб. м. А нам треба близько 30-ти.
Одночасно з налагодженням «реверсу» треба активно і якісно виконувати
головне стратегічне завдання: скорочувати споживання газу, і в перспективі повністю відмовитися від його імпорту.
Електроенергетика. У галузі електроенергетики і енергетики в цілому
найбільш залежною від монопольного імпорту є енергетика атомна. Майже за усіма
складовими експлуатація українських АЕС залежить від Росії. У тому числі з
науково-технічного супроводу, ремонту, продовження експлуатації, постачання
ядерного палива (ЯП), зберігання і переробки опроміненого (відпрацьованого) ЯП.
По кожному з цих напрямів потрібна термінова робота з західними партнерами.
У світі добре відомі два підприємства,які спроможні виробляти аналогічне ЯП
для російських реакторів: у Швеції і в Іспанії (обоє належать шведсько-японськоамериканській компанії «Вестінгхауз»). Пам’ятаючи про те, хто засновник компанії,
українській стороні не варто хвилюватися, бо з дисципліною у вказаних країнах
порядок. А згода «Вестінгхауз» на послуги РФ зі збагачення урану пояснюється
нижчою ціною, ніж пропонують інші доступні підрядники. Українській стороні
варто заручитися підтримкою, зокрема німецько-голландської компанії URENCO в
плані збагачення урану для компанії «Вестінгхауз» в необхідних Україні об’ємах.
В той же час, Кабміну України було б доцільно зобов’язати «ВостГОК»
протягом найкоротшого часу наростити виробництво уранового концентрату до
15
необхідних для потреб українських АЕС об’ємів.
Якби Кремль вирішив припинити постачання ЯП до України, то ніхто не зміг
би цьому запобігти. Державі загрожує повний колапс, якщо до цього своєчасно не
підготуватися. Треба скрупульозно визначити, кого зі споживачів не можна
відключати (лікарні, пологові будинки, ліфти, ті підприємства, які через відсутність
електрики можуть вийти з ладу). Якщо завчасно (за допомогою демократичних
країн-членів НАТО) підготуватися до зупинки атомної енергетики, то проблему
цілком до снаги «пом’якшити».
Як бачимо, у всіх трьох випадках реалії підказують, що нам необхідно
вести тотальні переговори.
«КАПИТАЛ», 18.09.2014
Транзит российского газа в Европу через Украину сокращен на 25%
«Газпром» в последние дни снижает поставки природного газа через Украину
и Словакию по ужгородскому коридору. Если с начала месяца поставки превышали
60 млн. куб. м, то с 12 сентября они начали снижаться. По оперативным данным, 16
сентября они составили 48,9 млн. куб. м. Таким образом, транзит российского газа
через Украину и Словакию по ужгородскому коридору сократился на 25%. Об этом
заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.
Дополнительная информация на эту тему – «День», 16.09.2014 «Реверсная
ловушка для... Украины», Алла Дубровык. Эксперт: Польша, Германия и
Словакия пока что не заявили о неправомерности действий «Газпрома» и не
озвучивали намерений решать конфликт в судебном порядке.
Комментарий известного эксперта, члена Наблюдательного совета
Института энергетических стратегий Юрия Корольчука:
— При условии продолжения конфликта ЕС и «Газпрома» ситуация чревата
тем, что «Нефтегаз» не получит до конца года обещанные 3 млрд кубометров
реверсного газа из Словакии. И тем более ни о каких 10 млрд куб. м газа не стоит и
мечтать. Но более существенной проблемой является то, что проекты реверсных
поставок газа будут дискредитированы, и европейские компании могут
разочароваться в совместных проектах с Украиной.
В конечном итоге, конфликт ЕС и России и его влияние на реверс в Украину
продемонстрировал два недостатка реверсных проектов. Во-первых, Украина
использует действующие газопроводы для поставок газа, а не строит автономные
интерконнекторы, как это сделали большинство стран ЕС.
Во-вторых, реверсные проекты Украины не могут существовать в своем
отдельном мире за пределами общего газового рынка Европы, в который входят
потребители газа (большинство стран ЕС), ключевые транзитеры газа в ЕС
(Украина, Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия) и крупнейшие поставщики газа в
ЕС (Россия, Норвегия, Нидерланды). И в данном контексте в этом треугольнике все
участники являются зависимыми друг от друга, а поэтому необходимо учитывать
взаимные интересы.
Интерфакс-Украина, 26.09.2014 «Венгрия увязывает приостановку подачи
газа в Украину с необходимостью увеличить поставки в страну». Венгрия
приостановила транспортировку газа в Украину на неопределенный срок с 19:00
четверга из-за необходимости увеличения поставок газа в страну, говорится в
сообщении газотранспортного оператора FGSZ Ltd.
16
Украинский и венгерский операторы ГТС не имеют стандартного договора
соединения (interconnection agreement), хотя "Укртрансгаз" неоднократно просил
подписать такой договор в соответствии с требованиями Энергетического
сообщества. Как сообщалось, Украина в 2013 году импортировала из Европы 2,132
млрд куб. м природного газа. В апреле-августе 2014 года импорт газа со стороны
Европы (Венгрия и Польша) в Украину составил почти 1,1 млрд куб. м.
«День», 18.09.14 «Россия продолжает уменьшать поставки газа в Европу».
Интерфакс-Украина, 18.09.2014
Кабмин сократил планы ассигнования из госбюджета на программу
энергоэффективности в 2014 году на 1,3 млрд грн
Кабинет министров Украины сократил планы по ассигнованию из госбюджета
в 2014 году на "Государственную целевую экономическую программу
энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из
возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива" на 1,27 млрд
грн – до 0,5 млрд грн.
Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением
№449 от 3 сентября 2014 года. Согласно документу, общий объем финансирования
программы в 2010-2015 гг. со всех источников сократится с 346 млрд грн до 344,77
млрд грн (уровень финансирования из местных бюджетов и других источников
останется на прежнем уровне).
«ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ. УКРАИНА», 20.09.1014
Новая Еврокомиссия во главе с Юнкером
демонстрирует слабость перед Путиным
Маттео Каццулани, аналитик по энергетическим вопросам
в политике в Центрально-Восточной Европе
Украинский кризис доказал, что Збигнев Бжезинский был прав, отметив, что
только полный контроль над Украиной позволит Путину восстановить Российскую
империю и таким образом противостоять экономической и политической силе
Евросоюза на всем Евразийском пространстве.
Из-за оппозиции западных стран — членов ЕС НАТО оказалось не в
состоянии не только заставить всех членов альянса увеличить расходы на
коллективную оборону, но и оказать Украине реальную поддержку, которая бы
выходила за рамки исключительно политических деклараций.
Энергоаргументы
ЕС должен серьезно сократить свою зависимость от поставок российского
газа. Центрально-Восточная Европа зависит от поставок российского газа более чем
на 82%, а некоторые страны — даже на 90% от общего потребления по стране.
Россия способна воспользоваться преимуществами зависимости ЕС от своего газа,
применяя разные тарифы для отдельно взятых стран-членов, т.е. их компаний,
чтобы ослабить Европу, разделив ее на западных "дружеских к России союзников" и
центрально-восточных европейских "антироссийских врагов".
Согласно оригиналу проекта создания Европейского Энергетического союза,
решительно поддержанного премьер-министром Польши Дональдом Туском и
французским президентом Франсуа Олландом и предварительно разработанного
бывшими президентами Еврокомиссии Жаком Делором и Романо Проди, Европа
17
собирается построить новые СПГ-терминалы и новые трубопроводы для
диверсификации поставок импортированного газа, в частности из Катара, Норвегии,
Египта и США, как только американский Конгресс одобрит разрешение на экспорт
нетрадиционного газа из США в Европу.
Более того, Европейский Энергетический союз будет нуждаться в реализации
новых газопроводов для транспортировки газа от новых поставщиков, таких, как
Азербайджан, Иран и Израиль. Европейский Энергосоюз также ставит цель
объединить газотранспортные системы стран — членов ЕС для обеспечения
поставок газа всем странам в случае энергетического кризиса в Северной Африке
или "газовых войн" между РФ и Украиной.
Польша, Литва, Латвия, Эстония и Испания запланировали строительство
СПГ-терминалов, в то время как Италия дала разрешение на строительство ТрансАдриатического газопровода из Азербайджана через Грецию и Албанию.
Кроме энергетической сферы, о слабости комиссии под руководством Юнкера
свидетельствует назначение австрийца Йоганнеса Хана комиссаром по вопросам
интеграции и расширения. Несколько раз г-н Хан публично выступал против
решения как ЕС, так и США о введении экономических и энергетических санкций
против РФ для остановки военной агрессии в Украине.
Путем назначения г-на Хана, рекомендованного австрийским правительством
после официального присоединения этой страны к "Южному потоку", несмотря на
энергетические санкции ЕС относительно РФ, президент Юнкер доверил
пророссийскому политику отношения между ЕК и Украиной.
Решения Юнкера вполне очевидно снизят не только уровень энергетического
партнерства Украины и Европы, но и экономическую интеграцию Украины в
единый европейский рынок и политическое сближение Украины и ЕС.
«ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ. УКРАИНА», 20.09.2014
Можно ли заменить газ электричеством
Василий Котко, президент
ВГО «Энергетическая ассоциация Украины»
… Пропагандистская кампания по переводу домохозяйств с газовых котлов на
электрические набирает обороты и размах, но обеспечит ли такой переход
достижение поставленных целей – большой вопрос. К сожалению, реальность в
очередной раз не совпадает с ожиданиями.
Начнем со льготной цены и обещанных выгод. О какой льготе говорит правительство – не совсем понятно, ведь на сегодняшний день для 90% домохозяйств
(потребление до 800 кВт∙ч электроэнергии в месяц) тариф на электроэнергию
составляет от 23 до 30% его реальной величины, а годовая дотация с энергорынка
превысила 30 млрд грн. Если Кабмин хочет реально сократить потребление газа
таким образом, например, на 4 млрд кубометров, это потребует удвоения объемов
поставки электроэнергии населению, что повлечет за собой удвоение субсидий
домохозяйствам. Эти субсидии, несмотря на распространенное мнение, финансируются не из государственного бюджета, а за счет главным образом промышленных
и коммерческих потребителей, тем самым снижая их конкурентоспособность как на
внешних рынках, так и внутри страны. Если правительство намерено дополнительно
снизить существующие тарифы еще и за счет бюджета, то 500 млн грн,
предусмотренных программой, вряд ли помогут в решении этой проблемы.
18
С другой стороны, при существующих ценах на газ, которые даже после
последнего повышения являются одними из самых низких в мире, прямой бойлерный нагрев воды электроэнергией никакой выгоды домохозяйствам не принесет.
Теперь о последствиях. Реализация изложенного плана приведет к печальным
результатам как для домохозяйств, так и для населенных пунктов, где эта
инициатива приобретет широкое распространение. У домохозяйств возникнут
проблемы из-за сверхпроектных энергонагрузок, на которые электропроводка
частных домов, как правило, не рассчитана. Правда, если владельцы домов проявят
настойчивость и дополнительно раскошелятся еще и на замену электропроводки,
эту преграду в принципе можно преодолеть.
А вот проблемы населенных пунктов, имеющие ту же природу, ни быстро, ни
дешево не решить. Распределительные сети в Украине на 60% изношены и
нуждаются в существенной модернизации.
Правильный путь рядом
Электричество может в короткие сроки стать альтернативой природному газу,
но путь к этой цели несколько иной. Электроэнергия может успешно заместить
природный газ при использовании ее для нагрева теплоносителя в ночные часы в
комплексе с аккумуляцией тепла в системах централизованного обогрева
помещений в городах. Такой проект более десяти лет назад успешно реализован в
г. Моспино Донецкой области, где и сейчас функционирует электрокотельная на
установках гидродинамического нагрева воды "Термер" мощностью около 7 МВт.
Важным вопросом для любого проекта является его стоимость и время
окупаемости. Удельные капиталовложения на строительство электрокотельной
оцениваются специалистами на уровне 400–450 долл. за киловатт установленной
мощности. Это в разы меньше по сравнению с другими вариантами замещения газа
углем или альтернативными видами топлива. Дополнительным плюсом является
возможность применять типовые решения при проектировании и строительстве
электрокотельных.
Электрокотельные могут заменить существующие коммунальные газовые
котельные и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), большинство которых тоже сжигают газ.
Особенно эффективно начинать строительство электрокотельной на месте и вместо
ТЭЦ. В этом случае инвестиции окупятся очень быстро. С одной стороны,
большинство работающих в Украине ТЭЦ физически и морально устарели и
нуждаются в глубокой модернизации или снятии с эксплуатации. С другой — ТЭЦ
сжигают газ для производства не только тепла, но и электроэнергии, которой на
рынке в последние годы и в перспективе избыток. При этом все ТЭЦ
неконкурентоспособны из-за более высокой, чем на ТЭС, ГЭС и АЭС,
себестоимости электроэнергии.
Например, строительство электрокотельной вместо той же Зуевской ТЭЦ
только за счет разницы в стоимости электроэнергии окупится за считанные месяцы.
Еще один аргумент в пользу электрокотельных вместо ТЭЦ — их полная
гармония с окружающей средой. Ведь они как промышленные объекты чище
газовых ТЭЦ и на порядок лучше ТЭЦ на угле. Следовательно, эти объекты
идеально подходят для размещения вблизи и в населенных пунктах.
И, наконец, фактор времени. Строительство электрокотельных на базе
существующих ТЭЦ сэкономит время и т.д. Как правило, упрощается работа по
присоединению новых объектов к электрическим сетям.
19
Электрокотельные на установках гидродинамического нагрева воды "Термер"
могут выполнять функцию синхронных компенсаторов реактивной электроэнергии,
которую сейчас в значительной степени выполняют гидроэлектростанции, что
является не лучшим решением этой проблемы и приводит к дополнительным
потерям электроэнергии в сетях. Таким образом, появляются дополнительные
рычаги уменьшения потерь электроэнергии, которые сегодня выше, чем в развитых
странах, в два-три раза.
В
целом
широкое
внедрение
централизованно-управляемого
теплоаккумулирующего обогрева помещений на ночном электричестве будет
способствовать
внедрению
европейских
стандартов
динамической
устойчивости Единой энергосистемы Украины, сделает ее более надежной и
положительно скажется на качестве электроэнергии.
«ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ. УКРАИНА», 20.09.1014
Как «Газпром» пломбирует реверс газа в Украину из ЕС
(из интервью с советником главы правления "Нафтогаза" Юрием Витренко)
Алла Еременко
Сейчас наблюдается откровенное политическое и экономическое давление
"Газпрома" на Евросоюз с целью не допустить поставок газа в Украину с
европейского направления. С одной стороны, ведутся переговоры с
правительствами, с другой — оказывается коммерческое давление на рынок с целью
поднять цену для Украины до неприемлемого уровня.
Россия продолжает активно лоббировать достройку "Южного потока". Если
он будет завершен и если ЕК посчитает возможным не применять к нему правила
Третьего энергопакета, транзит через Украину, безусловно, значительно сократится.
Еврокомиссия неоднократно заявляла, что не будет поддерживать строительство
"Южного потока". Газ закачивали в основном не страны, а коммерческие компании.
Проблема была в том, что "Газпром" стимулировал закачку газа венгерскими
компаниями, чтобы препятствовать поставкам в Украину. Им нужно было занять
пропускные мощности из Австрии в Венгрию, и они этого добились.
Если же "Газпром" полностью прекратит поставки газа на европейский рынок,
европейцам придется замещать российский газ сжиженным.
В случае отсутствия поставок российского газа европейские страны могут
принимать решения о приоритетности поставок. Но в целом в случае отсутствия
экстремальных холодов никаких форс-мажоров быть не должно. Мы рассчитываем,
что на европейском рынке будут необходимые для нас объемы.
Ни о чем забывать не надо, мы работаем над этим вопросом. В ближайшее
время мы начнем переговоры с восточноевропейскими операторами по поводу
"большого реверса". Учитывая, каким ненадежным и агрессивным партнером в
последнее время является "Газпром", мы ставим вопрос, чтобы одна из четырех труб
на словацком направлении постоянно работала на прокачку в Украину.
Українська енергетика, 22.09.2014
Затверджено оновлений план виконання Україною зобов'язань в рамках
Енергетичного Співтовариства
Кабінет Міністрів затвердив оновлений план дій з виконання зобов'язань,
узятих Україною в рамках договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
20
Відповідне розпорядження № 864-р затверджено урядом 17 вересня.
Документ передбачає розробку до 2015 року програми реформування
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також проектів
законодавчих актів, що регламентують правила функціонування внутрішнього
ринку природного газу й електроенергії.
Передбачена також розробка законопроекту "Про запаси нафти й
нафтопродуктів" до липня 2015 року під відповідальність Міненерго, Мінекономіки,
Мінфіну і НАК "Нафтогаз України" (за згодою).
Крім цього, уряд доручив Міненерго й "Нафтогазу" (також за згодою) до
листопада поточного року призначити координатора й уповноважених осіб від
української сторони в рамках "Механізміу раннього попередження" між Україною і
ЄС, що передбачає обмін інформацією про поставки енергетичних ресурсів, а також
попередження можливих перерв у їх поставках.
Міненерго й НКРЕКП (за згодою), згідно з розпорядженням, має впровадити
нову модель ринку електричної енергії (відповідно до закону "Про основи
функціонування ринку електроенергії") до липня 2017 року.
НАК "Нафтогаз" і "Надра України" отримали завдання розробити проекти
нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви
Європейського Парламенту й Ради від 30 травня 1994 про умови надання й
використання дозволів на пошук, розвідку й видобуток вуглеводнів.
«ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА», 22.09.2014
Кто зарабатывает на тендерах при новой власти
Нестор Маслюк
С весны этого года фирмы «семьи» были отодвинуты от большей части
государственных «корыт». Структуры Саши Стоматолога зарабатывали в
основном на посредничестве в углепроме и энергетике – там тратилась почти треть
всех средств, вращающихся в сфере госзакупок. Уже полгода как по приказу
Минэнергоугля рынок очищен от посредников: все закупки угля государственными
генерирующими энергокомпаниями идут через ГП «Уголь Украины». Показательный пример – «Центрэнерго», крупнейшая генерирующая энергокомпания,
оставшаяся под контролем государства. Она с апреля потратила на закупку угля
почти 5 млрд грн. Но 95% из этой суммы пришлось на ГП «Уголь Украины», тогда
как ранее уголь компании поставляли в основном структуры Януковича-младшего.
Единственный крупный тендер, который можно с большой долей вероятности
включить в «личный актив» Януковича за последние месяцы, был проведен в июле
этого года. На нем донецкое ООО «Донбасстеплоэлектромонтаж» (оформлено на
жителя Донецка Николая Кочергина, ранее работавшего в структурах, входящих в
сферу влияния Александра Януковича) обязалось реконструировать одну из турбин
«Донбассэнерго» на 480 млн.грн.
Крупнейшим подрядчиком госкомпаний начиная с марта стал Ринат
Ахметов. Структуры пока еще самого богатого бизнесмена Украины, по подсчетам
«ДС», получили от госучреждений и компаний с государственным капиталом (шахт,
«Укрзалізниці» и подконтрольной Ахметову компании «Донбассэнерго») подрядов
почти на 900 млн грн.
На втором месте после Ахметова в списке фаворитов государственных
тендеров новой власти оказались структуры губернатора Днепропетровской области
21
Игоря Коломойского. Входящая в его орбиту «Укртатнафта» (Кременчугский
НПЗ) смогла заработать больше других на поставках топлива Минобороны в этом
году, выиграв с марта пять тендеров на общую сумму более 760 млн грн.
В июне компания «Радий», основным акционером которой является бизнесмен
Евгений Бахмач, выиграла тендер на поставку сенсоров, датчиков и другой
аппаратуры для «Энергоатома» на общую сумму 257 млн грн.
«ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА», 22.09.2014
Ставицкий зацепился за скважину
Структуры, близкие к фавориту Януковича, остались распорядителями самого
перспективного отечественного газового месторождения
Вадим Стародубцев
До недавнего времени было принято считать, что бывший министр энергетики
и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, лишился своего
нефтегазового бизнеса.
Однако, газета выяснила, что "Голден Деррик" лишилась лицензий только на
разработку малоперспективных месторождений, тогда как лучшие активы пока
остаются в распоряжении компании. Главный среди них – право эксплуатации
Сахалинского месторождения в Харьковской области с запасами газа более 15 млрд
кубометров.
Даже если НАК "Надра Украины" добьется своего и выиграет суды у "Голден
Деррика", структуры Э. Ставицкого все равно сохранят свои позиции в
газодобывающей отрасли. На днях компания экс-главы Минэнергоугля удалось
отстоять 45% акций одного из крупнейших частных добытчиков газа в Украине –
киевского ЧАО «Добывающая компания «Укрнефтебурения».
УНИАН, 23.09.2014
Американские и канадские эксперты присоединятся к разработке
антикризисного плана действий в украинской энергетике
Правительственные эксперты США и Канады присоединятся к работе
украинских энергетиков и поделятся лучшими проверенными на практике
методиками разработки антикризисных планов в энергетике. Об этом шла речь во
время встречи вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана и
первого заместителя министра энергетики США Джонатана Элкайнда.
«Думаю, что уже первые дни совместной работы позволят понять, что мы
должны скорректировать при подготовке Украины к отопительному сезону», подчеркнул Владимир Гройсман.
Кабинет министров поставил задачу перед промышленными потребителями и
предприятиями теплокоммунэнерго сократить использование природного газа в
отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.
«ГОЛОС УКРАЇНИ», 25.09.2014
Енергетична Незалежність може стати кроком до врегулювання конфлікту
О. Кучерява
Ситуацію на енергетичному ринку держави, проблеми енергетичної безпеки
та імплементацію вітчизняного законодавства до вимог і стандартів Євросоюзу
22
обговорили у Комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки учасники слухань «Стан виконання
зобов’язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до
Енергетичного Співтовариства, ратифікованим Законом України від 15 грудня 2010
року №2787-VІ». Ця тема набула особливої актуальності з огляду на проблеми з
енергоресурсами та нові загрози у зв’язку з військовою агресією з боку Російської
Федерації. Голова комітету Микола Мартиненко звернув увагу на те, що постійна
загроза з боку Росії застосовувати «енергетичну зброю» у формі обмеження
поставок та транзиту газу для досягнення політичних цілей – це серйозний виклик
не лише для України, а й для енергетичної безпеки Євросоюзу. Саме тому
реформування енергетики України у контексті інтеграції до Енергетичного
Співтовариства ЄС має відбуватися більш ефективно, переконані учасники
комітетських слухань.
Упродовж року з часу попередніх комітетських слухань Верховна Рада
прийняла важливі закони у сфері енергетики. А також закон про засади
функціонування ринку електричної енергії, спрямований на реформування цього
ринку на конкурентних засадах. Набрання законом чинності буде поступовим – з
2016-го ринок має запрацювати у пілотному режимі, а з 2017 року – вже повноцінно.
Водночас політики та експерти визнають: до практичної реалізації нових
правил закон потребує певних змін.
Директор секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач повідомив:
у щорічному звіті співтовариства є цілий розділ про Україну, де представлено
сучасну ситуацію у країні. Метою діяльності енергоспільноти, за його словами, є
створення єдиних законодавчих рамок для залучення інвестицій, посилення
конкуренції
на
регіональних
рівнях,
відновлення
джерел
енергії,
енергоефективності. Янез Копач підтвердив, що схвалений українським
парламентом закон про ринок електроенергії наближає нас до стандартів ЄС, однак,
на його думку, він розпочне діяти запізно, лише з 2017-го.
Учасники слухань також зазначали, що потребує оновлення і законодавство у
нафтовій сфері, зокрема, для створення стратегічних запасів нафти – щонайменше
на 90 днів.
Перед парламентаріями також стоїть завдання напрацювати новий закон про
використання паливно-енергетичних ресурсів України, враховуючи їх дефіцит. А на
рівні Енергетичного Співтовариства ЄС запропоновано створити парламентську
асамблею, яка дасть змогу об’єднати зусилля парламентів країн співтовариства та
членів Європарламенту.
«ГОЛОС УКРАЇНИ», 26.06.2014
Енергетика – джерело розвитку, а не механізм тиску
На засіданні уряду, присвяченому підготовці до зимового періоду, Прем’єрміністр Арсеній Яценюк зауважив: «Наша позиція з Європейським Союзом спільна.
Це нині питання не тільки енергопостачання України, а загалом енергетичної
безпеки Європи і Європейського Союзу».
«У світі з’явився новий вид зброї – енергетичний. І наше спільне завдання –
зробити енергетику джерелом розвитку, а не механізмом тиску. Сьогодні Росія є
одним із ключових постачальників природного газу до ЄС та України. Але ми
розуміємо, якщо діятимемо спільно, якщо будемо об’єднані і створимо прозорі
23
ринкові правила – ніхто, в тому числі й Росія, не використовуватиме природній газ
як зброю проти наших країн», – повідомив він на своїй сторінці у Facebook.
«Україна є сильною країною-транзитером. Ми забезпечимо транзит і
звертаємося до європейських партнерів – перейти на прямі відносини з
українськими компаніями-транзитерами газу. Україна готова виконувати всі
зобов’язання, підписані між Україною та ЄС.
«Газовий російський шантаж, від якого страждають вже всі країни – члени
Європейського Союзу, повинен отримати адекватну об’єднану відповідь».
А. Яценюк зізнався, що не має надмірних очікувань від трьохсторонніх
перемовин. «Але Україна лібералізувала свій ринок. Ми прийняли відповідні закони
про доступ до української газотранспортної системи. Ми очікуємо європейських і
американських інвесторів».
«ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ. УКРАИНА», 27.09.2014
О плане "Б" и имплементации Украиной европейских энергопакетов
Алла Еременко, Светлана Мизина
Украина закончила председательствовать в Энергетическом сообществе. На
протяжении 2014 г. наша страна предлагала стратегические перспективы,
определяла повестку дня сотрудничества. Энергетическое сообщество ожидает
реформ от украинского правительства.
23 сентября на заседании СМ энергетики участников ЕЭС в Киеве, принято
много документов, отдельные из них носили сугубо технический характер. Прежде
всего о сокращении энергопотребления. Энергосообщество, включая Евросоюз,
готово и хочет предоставить помощь Украине в плане избавления от
энергозависимости, чтобы отвечать жестким энергетическим стандартам и
требованиям. Предприятия не могут себе позволить роскошь неэффективно
использовать энергию. Того же 23 сентября в ходе ХII Международного форума
«Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» при обсуждении за круглым столом директор секретариата Европейского Энергетического
сообщества Янез Копач информировал о принятых на СМ решениях.
Министерский совет говорил о том, чтобы принять в первой половине
следующего года новую директиву об энергоэффективности. Такая директива очень
важна, особенно для Украины. На встрече Совета министров обсуждалось то, что
касается поставок природного газа. Украина – самая важная транзитная страна,
обеспечивающая поставки природного газа в Европу.
Сегодняшнее обсуждение с министром энергетики и угольной промышленности Юрием Проданом касалась также правовых вопросов проекта. Секретариат
Энергосообщества очень четко и жестко следит за выполнением тех обязательств,
которые зафиксированы странами, присоединившимися к Энергосообществу.
«ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА», 29.09.2014
Кто проиграл от новых газовых соглашений
Поставка в Украину 5 млрд куб.м «берлинского» газа по $385 за тыс.куб.м может
стать еще одним антикризисным маневром властей в сфере энергетики
Иван Петров
Согласно данным таможенной службы Казахстана с его территории в адрес
украинской компании-покупателя в январе-августе 2014 г. было отгружено почти 5
24
млрд куб. м газа. Его общая таможенная стоимость составила $873,3 млн (то есть
цена 1 тыс. кубометров голубого топлива - $174). Стоимость транзита этого газа в
Украину от среднеазиатских хранилищ колеблется от $18 до $23 за тыс. куб. м. Это
означает, что если голубое топливо поступило в нашу страну, то его первичная
стоимость у продавца должна была составить $197 за тыс. куб. м. Название
компании, купившей казахстанский газ для Украины, пока не разглашается. Данные
о поступлении на мирную территорию страны такого объема природного газа
азиатского происхождения также отсутствуют.
Наличие анонимного покупателя 5 млрд куб. м азиатского газа для Украины
по $174 за тыс. куб. м сломала ценовые позиции сторон накануне Берлинских
переговоров. Сторонам стало с чем сравнивать. Ведь средние цены реверсных
поставок компаний ЕС в Украину в этом году составляли $367-$374 за тыс. куб. м, а
политически мотивированная цена поставок "Газпрома" в адрес НАК "Нафтогаз
Украины" выросла с $268,5 за тыс. куб. м в январе до $485,5 в апреле. После этого
Украина начала процесс оспаривания российской цены через Стокгольмский
арбитраж. В свою очередь "Газпром" решил начать газовую блокаду поставок в
Украину - уже третью по счету с 2006 г.
Несмотря на острый дефицит голубого топлива в размере 5 млрд куб. м, Киев
отказался платить за газ по установленной "Газпромом" цене. Украина также не
согласилась идти на мировую на российских условиях и отозвать иск из
Стокгольмского арбитража.
Вопреки кремлевским ожиданиям, Берлинские переговоры вернули стороны
на исходную позицию, с которой они начинали в апреле нынешнего года.
По словам комиссара ЕС по вопросам энергетики Густава Эттингера, цена
продажи "Газпромом" 5 млрд куб. м газа предстоящей зимой установлена в размере
$385 за тыс. куб м. Согласно схеме, предложенной ЕС, Украина должна будет
оплатить "Газпрому" в октябре $2 млрд долга, возникшего в феврале-апреле. После
чего РФ до конца 2014 г. обязуется закрыть поставку 5 млрд куб. м газа, а Украина погасить оставшуюся задолженность в размере $1,1 млрд. При этом Украина сможет
расплатиться с "Газпромом" деньгами МВФ (ЕС обещает предоставить Фонду
соответствующие гарантии). Кроме того, если в будущем Стокгольмский арбитраж
определит разницу между рыночной и немотивированной ценой, стороны погасят
друг другу эту сумму.
Если такая схема будет реализована, поставка 5 млрд куб. м "берлинского"
газа по $385 за тыс. куб. м станет уже вторым адекватным ситуации антикризисным
маневром правительства Арсения Яценюка в сфере энергетики (первым было
решение Кабмина закупить в Южно-Африканской Республике 1 млн т угля по цене
$93/т). Правда, остается риск, что снижение цены на $100 за счет отмены пошлины
может быть в любой момент отменено одним росчерком пера Владимира Путина.
«ДЕНЬ», 30.09.2014
«Договоренность на условиях России»
К.Княжанский, журналист
Итоги переговоров стороны толкуют по-разному. Если представители
Еврокомиссии и Минэнерго РФ предложили Киеву погасить $3,1 миллиарда долгов
до конца года, пишет Интерфакс, то министр топлива и энергетики Украины Юрий
Продан заявил: «Мы готовы использовать эту сумму для расчетов и оплаты за газ, –
25
говорит Продан. – Мы как компромисс предлагали и готовы сделать предоплату –
если речь идет о поставке 5 миллиардов кубометров, то это будет $1,9 миллиарда, –
а в конце месяца провести окончательный расчет».
Арбитром на переговорах выступал заместитель главы Еврокомиссии Гюнтер
Эттингер. Он отметил, что в соответствии с достигнутыми предварительными
договоренностями, Украина до конца октября перечислит «Газпрому» $2 миллиарда
в виде оплаты за ранее поставленный газ, а до конца года – еще $1,1 миллиарда. При
этом Еврокомиссия попросит Международный валютный фонд о предоставлении
необходимых гарантий Украине.
Эттингер пообещал: «В понедельник-вторник мы встретимся в Берлине, чтобы
подписать обязательный протокол». «Если зимний пакет не будет принят, то есть
опасность повторения января 2009 года», – пригрозил Эттингер ослушникам.
Реверс газа в Украину со стороны европейских стран возможен только в том
случае, если не будут нарушаться контракты, сказал Эттингер. Это антиукраинское
по сути высказывание можно сравнить разве что с мощным ударом, которым из-под
Украины выбивается надежда на спасительный словацкий ресурс.
Вышеприведенное заявление Эттингера вывело из себя премьер-министра
Украины Арсения Яценюка. Комментируя отказ Венгрии поставлять газ по реверсу
в Украину, премьер сказал: «После того, как Россия нарушила все возможные
соглашения и, самое основное, нарушила правила функционирования европейского
энергетического рынка, отключив поставки газа в Евросоюз, я считаю, что
Евросоюз должен неотложно собраться на заседание и дать единую, согласованную
позицию всех стран-членов ЕС и не дать возможности российскому «Газпрому»
шантажировать Европу и Украину».
«После последних действий российского «Газпрома» можно четко
констатировать: Россия – страна агрессор, российский «Газпром» – это ненадежный
партнер, – убежден Яценюк, – Россия поставила под сомнения энергобезопасность
Европы и хочет заморозить не только Украину, но и весь Европейский Союз. И
здесь нужно давать адекватный жесткий и эффективный ответ».
КОММЕНТАРИИ
Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»:
Каждая из сторон в ходе переговоров должна в чем-то уступить. Согласно
тому, что сегодня известно, больше всего уступок предстоит сделать украинской
стороне, а РФ – минимально. Мы ожидали, что у Еврокомиссии будет солидарная с
Украиной позиция. Ведь мы, а не Россия, находимся в рамках Договора об
энергетическом содружестве, Украина (а не РФ) и Евросоюз подписали Договор об
ассоциации. Но вышло иначе. Европейская комиссия в лице еврокомиссара
Эттингера, по сути, эволюционировала в позицию солидарности с Россией.
Если состоятся какие-то формализованные пакетные договоренности,то вопрос
комфортного прохождения отопительного сезона в Европе не будет решен. Стратегическая задача Москвы – заставить Еврокомиссию дать добро на полную загрузку
Северного потока путем исключения газопровода ОPAL из-под действия третьего
энергопакета, а также добить Еврокомиссию в вопросе согласия на Южный поток.
Александр Нарбут, президент Киевского института энергетических
исследований:
— Моя оценка итогов берлинских переговоров такая: это договоренность на
условиях России. Но окончательно решения еще не приняты. Украинские предложе-
26
ниязаключались в том, чтобы оплатить долг, разбив его на три транша. Это не было
принято. Украина предлагала оплатить $1,5 млрд и потом два транша по $800 млн.
Анализ ситуации показывает, что базисная цена природного газа, о которой
стороны, видимо, могут договориться, остается такой, какую предлагала Россия, —
$385 за тысячу кубометров.
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
Delo.ua, Uaenergy, 16.09.2014
Как Украине выйти из энергетического кризиса
Николай Рубах
Эта зима может стать для Украины серьезным испытанием и поводом для
размышлений как выйти победителем из незавидного положения.
С учетом мирового опыта, да и с оглядкой на трудные для украинской энергосистемы 90-е, эксперты предлагают различные решения. Из них хочется выделить
пять стратегических шагов для повышения энергетической безопасности Украины.
1. Детальное прогнозирование спроса и потребления электрической и
тепловой энергии в стране.
2. Стратегическая модернизация систем централизованного теплоснабжения
(СЦТ) как крупнейшего потребителя природного газа… Через тотальное –
экономически и технически обоснованное – замещение природного газа местными
видами топлива на отопительных котельных, использование теплонасосных
установок в СЦТ, а также снижение кредитных ставок для проектов, связанных с
энергоэффективностью в СЦТ.
3. Повышение надежности объединенной энергосистемы Украины путем
выравнивания неравномерности графика электрических нагрузок с целью снижения
пиковых нагрузок.
4. Внедрение экономически обоснованных тарифов на энергоресурсы для всех
категорий потребителей. Цель – отмена "перекрестного субсидирования". Рыночное
тарифообразование на электрическую энергию позволит существенно снизить долю
энергоносителей в себестоимости продукции и положительно повлияет на
промышленность, атомную и тепловую энергетику.
Необходимо также предусмотреть дотации для незащищенных слоев
населения и систему дифференциации тарифов в зависимости от часа суток,
времени года, региона и объема потребления.
5. Создание Энергетической информационной службы при Администрации
Президента Украины. Цель – определение показателей оценки уровня
энергобезопасности государства, формирование единого топливно-энергетического
баланса и проведение систематического мониторинга соответствующих показателей
с целью своевременного реагирования со стороны Правительства и Президента
Украины. Метод реализации – постоянный мониторинг индикаторов энергетической
безопасности, формирования рекомендаций и определение мер по нейтрализации
угроз и улучшению показателей энергетической безопасности.
Эти шаги не являются панацеей в условиях быстрой смены правил в игре
энергетических гигантов. Примеры кризисов прошлого продемонстрировали, что
многие державы сумели пройти через "энергетический ад" и невозможного не
27
существует. Ведь любой дефицит можно покрыть, сплотившись ради выживания.
Но в мире, где давным-давно доказано, что управление энергетикой – огромная
ответственность, хочется сделать это качественно и компетентно, без лишних
политических эмоций и амбиций.
Дополнительная информация на эту тему – Интерфакс-Украина, 23.09.2014
«Правительство Украины не будет препятствовать самостоятельному импорту
газа промпредприятиями – Яценюк». НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с
действующим законодательством и европейскими нормами готов предоставить
транспортные мощности для доставки такого газа на предприятия.
УНИАН, 17.09.2014
НКРЭКУ приостановила начисление средств на модернизацию ряда
электростанций ДТЭК и «Донбассэнерго» для покупки топлива
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановила начисление
инвестиционной составляющей ряду энергоблоков теплоэлектростанций, входящих
в энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК и одному энергоблоку «Донбассэнерго»
для высвобождения средств на закупку топлива.
Соответствующее решение комиссия приняла 17 сентября на открытом
заседании,
объясняя
его
действием
чрезвычайного
положения
на
электроэнергетическом рынке, установленное Кабинетом министров.
Как отметили на заседании, просьба о приостановлении действия
инвестсоставляющей в НРЭКУ поступило от Министерства энергетики и угольной
промышленности Украины.
Принятое решение позволит высвободить средства, которые планируется
направить на закупку топлива энергогенерирующими компаниями.
Украина впервые решает импортировать уголь из ЮАР, Австралии и Новой
Зеландии. Уже заключен контракт на поставки 1 млн тонн угля для
теплоэлектростанций из Южно-Африканской Республики.
Годовой объем потребления угля в Украине составляет порядка 35-38 млн
тонн. Украинские теплоэлектростанции в 2013 году снизили потребление угля по
сравнению с 2012 годом на 1,6% - до 37,642 млн тонн.
УНИАН, 18.09.2014
Украина из-за дефицита угля ограничила экспорт электроэнергии на 50%
Министр энергетики Юрий Продан отметил, что на данный момент ситуация
не настолько критическая, чтобы отключать свет населению
Министерство энергетики и угольной промышленности из-за дефицита
энергетического угля, большая часть которого добывается в зоне боевых действий
на востоке Украины, ограничило экспорт электроэнергии на 50%.
«Мы ограничили экспорт электроэнергии на 50%», - сказал министр
энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.
В то же время министр энергетики Юрий Продан отметил: «Еще не такая
критическая масса для того, чтобы мы начали вводить графики (ограничения
электроснабжения). Мы готовимся к этому, но пока еще не та ситуация».
По словам министра, Минэнергоугля ведет переговоры с облэнерго, чтобы те
договорились о снижении потребления электроэнергии в своих регионах.
28
Інформація на цю тему – ZN.ua, 18.09.2014 «В Украине стало меньше
электроэнергии».
Ukranews, Gazeta.ua, Экономические известия, Uaenergy, 18.09.2014
Бездействие НКРЭКУ приведет к импорту российской электроэнергии –
руководитель портала "Энергетика Украины" Алексей Чернявский
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на первом заседании 17
сентября не приняла ни одного решения для стабилизации ситуации в энергетике.
Такое мнение высказал руководитель портала "Энергетика Украины" Алексей
Чернявский, комментируя Украинским Новинам заседание комиссии.
По его мнению, "комиссия не понимает, какой темп принятия решений от нее
требуется в текущих чрезвычайных обстоятельствах".
"Если в том же темпе комиссия продолжит работать, в ближайший месяц
Украину ждут веерные отключения, либо импорт электроэнергии из России", считает Чернявский.
Эксперт отметил, что первое заседание началось с того, что тепловой
генерации, которая сейчас работает "на грани" из-за дефицита средств, урезали
тариф. Это может остановить реконструкции и ремонты, что приведет к росту
аварийности и возникновению дефицита электроэнергии по всей стране.
"Сегодня АЭС и ГЭС работают практически на пределе своих технических
возможностей. Ожидаемый прирост потребления электроэнергии из-за падения
температуры окружающего воздуха ляжет на угольные энергоблоки. Запасы угля на
складах ТЭС находятся ниже критического уровня", - добавил он.
Напомним, на большинстве ТЭС стран запаса топлива осталось в среднем на
10-15 дней. Если они отключатся, без электроэнергии могут остаться около 10 млн
человек в Киевской, Харьковской, Одесской и Запорожской областях.
Дополнительная информация на эту тему – «Комсомольская правда в
Украине», 26.09.2014 «Кто темнит со светом?», Андрей Гаценко. Киевская и
Харьковские области первыми ощутили на себе прелести веерного отключения. Для
многих жителей столичного пригорода Ирпеня и Бучи это стало неприятной
неожиданностью.
На очереди рискуют остаться без электричества Полтавская, Черкасская,
Черниговская, Сумская области. Почему это происходит?
Эксперты говорят:
- Начали с Киевской области, потому что тут за последнее время построили
множество коттеджных городков, вокруг столицы много промышленных объектов заводов, логистических центров, - говорит член Наблюдательного совета Института
энергетических стратегий Юрий Корольчук. - В столице тоже постоянно строят
новые дома и офисные центры. А генерирующих мощностей не прибавилось. В
Харьковской области также из-за большого количества предприятий превышается
лимит.
Тут стоит напомнить, что столица, да и весь центральный регион в свое время
получали электроэнергию от ЧАЭС, но после закрытия ее в 2000 году полноценного
переподключения к другим АЭС,которые имеют избыток мощностей, не произошло.
По оценкам энергетического эксперта Сергея Дяченко, сегодня у Ровенской,
Хмельницкой и Запорожской АЭС есть профицит мощностей.
29
Но проблема в том, что нет возможности подавать это электричество
потребителям, которые испытывают его дефицит. Кроме столицы, это в первую
очередь южные и юго-восточные области, в меньшей степени - центральные. Уже
давно идут разговоры о том, чтобы достроить линии, в частности из Ровно и
Запорожья на Киев, но дальше разговоров дело не идет.
- В Одесской области существует дефицит электроэнергии, и там приходится
закупать ее на Днестровской ГЭС, которая принадлежит российской РАО ЕЭС, говорит Юрий Корольчук. - Но это не чистая покупка. Мы имеем дело с
энергозамещением - они нам поставляют электричество в Одесскую область, а мы
такое же количество поставляем России через восточную границу.
Но как мы помним, недавно российский премьер Дмитрий Медведев уже
грозил отключением поставок, если Украина будет блокировать Крым.
«Голос Украины», 26.09.14 «Альтернативное тепло – значительно
дешевле», Виктор Скрипник. Использование котла на твердом топливе вместо
газового позволит вдвое сократить расходы на тепло в школе-интернате села Кисляк
Гайсинского района на Винниччине. На Барском машиностроительном заводе
наладили выпуск твердотопливных котлов.
В областной программе «Энергосбережение и энергоэффективность
Винницкой-2020» предусмотрен перевод всех Сельских учреждений социальной
сферы, школ и детских садов на альтернативные виды топлива.
«Комсомольская правда в Украине», 26.09.2014 «У вас нет света, а нам до
лампочки!». ГолосUA, 27.09.2014 «Ю. Корольчук. Зимой будут отключать свет
в «часы пик».
Украинские Новости, 22.09.2014
Кабмин поручил Минэнерго и НКРЭКУ внедрить новую модель рынка
электрической энергии до июля 2017
Кабинет Министров поручил Министерству энергетики и угольной
промышленности и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в
сфере энергетики и коммунальных услуг, (по согласию) внедрить новую модель
рынка электрической энергии (согласно закону "Об основах функционирования
рынка электроэнергии") до июля 2017 года.
Об этом говорится в тексте плана имплементации соглашения об ассоциации с
Европейским Союзом, утвержденным правительством согласно распоряжению
№847 от 17 сентября. При выполнении этого поручения Минэнерго должно
сотрудничать с Генеральным директоратом по энергетике Европейской Комиссии.
Как сообщало агентство, в октябре 2014 года Верховная Рада ввела рынок
двусторонних договоров для производителей и потребителей электроэнергии без
прямого участия оптового рынка электроэнергии, приняв законопроект "Об основах
функционирования рынка электроэнергии".
Сегодня.ua, 22.09.2014
В Украине дефицит электроэнергии вырос
до масштабов потребления двух Киевов – Плачков
Алиса Ревнова
На сегодняшний день в Украине существует крайний дефицит
электроэнергии. Об этом заявил президент Украинской энергетической ассамблеи,
30
экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков.
По его словам, такая же ситуация и с углем. На сегодняшний день запасы угля
по стране составляют 1,7 млн тонн. Для комфортного вхождения в зиму,при условии
отсутствия военных действий в стране, эта цифра должна равняться 3 млн тонн.
Что касается газа, то тут тоже существует проблема его дефицита, который
Плачков оценивает в 8-10 млрд кубометров газа, а также долгов перед "Газпромом".
"Есть два вопроса – это дефицит баланса газа, долги перед "Нафтогазом"
потребителей и долги самого "Нафтогаза" перед "Газпромом", – рассказывает он.
Отсутствие горячей воды в Киеве также является следствием сложной
ситуации с газом в стране.
Спасает положение пока лишь атомная энергетика. По словам Плачкова, она
обеспечивает выработку половины электроэнергии в Украине.
Информация на эту тему – «Вести», 24.09.2014 «Повторения алчевской
трагедии исключать нельзя», Тарас Козуб.
УНИАН, 23.09.2014
«Укринтерэнерго» отказывается от экспорта электроэнергии в ЕС из-за
отсутствия гарантий прибыльности
«Укринтерэнерго» отказывается от экспорта электроэнергии в западном
направлении из-за отсутствия в Европе высоких цен на электроэнергию, при
которых компания сможет получить прибыль от ее экспорта. Об этом сообщил
журналистам директор компании «Укринтерэнерго» Владимир Зиневич.
«А есть ли коммерческая составляющая в этом бизнесе? Сейчас
маржинальность в западном направлении не очень интересная. То есть, это риски,
из-за которых нам не имеет смысла этим заниматься», - сказал Зиневич.
По его словам, для получения компанией прибыли при экспорте
электроэнергии в западном направлении экспорт необходимо осуществлять на
постоянной основе, поскольку из-за определенных условий рынка один месяц
можно получить прибыль, а другой - в убытке.
В то же время Зиневич уточнил, что сейчас нет никаких ограничений на
экспорт электроэнергии в западном направлении, поскольку Бурштынская
теплоэлектростанция работает на угле газовой группы, который сейчас в Украине не
является дефицитным.
Справка УНИАН. «Укринтерэнерго» является государственным оператором
экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляла
поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной.
Додаткова інформація на цю тему – Интерфакс-Украина, 23.09.2014,
«Украина сократила экспорт электроэнергии в Белоруссию на 50% и поставки в
Крым из-за дисбаланса энергосистемы – Продан».
"Мы внедрили некоторые меры, чтобы сбалансировать работу
электроэнергетической системы Украины. Мы сократили экспорт в Белоруссию на
50%, а также уменьшили поставку на временно оккупированную территорию АРК",
- сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий
Продан на заседании Кабмина.
По словам министра, сейчас ситуация начала улучшаться – нехватка угля на
ТЭС компенсируется за счет импорта, к ноябрю планируется полностью выйти на
сбалансированный режим работы энергосистемы.
31
Голос України, 23.09.2014
Директор центру «Психея» Геннадій Рябцев.
Прожити зиму без російського газу і не заморозити країну
(із інтерв`ю директора спеціальних проектів
науково-технічного центру «Психея»,
доктором наук з державного управління Геннадія Рябцева)
Валентина Писанська
Про електроенергію
Електроенергії і тепла для використання у побуті в Україні достатньо — ці
ресурси значною мірою диверсифіковані. Якщо говорити про постачання
електроенергії, то трохи більше 40% її надходитиме з АЕС. Приблизно стільки само
— з газових, вугільних, теплових і гідроелектростанцій, альтернативних джерел.
Проблем із виробництвом електроенергії на АЕС не буде: на всі блоки вже
надійшло, і за економічними угодами ще надходитиме, паливо з РФ. Щодо
вугільних і газових електростанцій, ситуація є проблемнішою.
Про ціни
Запасів вугілля на ТЕС порівняно з минулим роком удвічі менші для ТЕС,
розташованих на заході та в центрі країни, вугілля завозитиметься із-за кордону.
Зараз ціни на імпортоване вугілля — нижчі, ніж в Україні, оскільки переважну його
більшість видобувають відкритим способом. Навіть з доставкою — це 80—95
доларів за тонну проти понад 100 доларів у нас. Перші його закупки можуть зайти в
Чорноморські порти України вже невдовзі. Завезти необхідно близько 5—7 млн. т.
Угоди слід підписувати, не чекаючи початку зими...
— Хто закуповуватиме вугілля? Адже більшість ТЕС і ТЕЦ — приватні
підприємства? Чи може таке статися, що власник скаже, мовляв, державі треба, то
хай і купує...
Держава має достатньо важелів впливу на таких власників приватних ТЕС і
ТЕЦ, тим паче, що у нас в енергетиці запроваджено особливий стан.
Україна споживає майже 50 млрд. куб. м. вуглеводнів на рік. Якщо не
враховувати анексований Крим, то — 48 млрд. кубів. Власний видобуток — майже
20 млрд. кубів. За вилученням «Чорноморнафтогазу», «націоналізованого» Кримом,
залишається 18 млрд. Ми потребуємо щонайменше 30 млрд. кубів вуглеводнів.
Майже 15 млрд. кубів є в українських газосховищах. Треба ще 15 млрд. Із них — за
рахунок заміщення мазутом, газойлем, вугіллям або резервним паливом — можливо
отримати майже 2 млрд. кубів.
— Більше неможливо, українські НПЗ вже давно не випускають, приміром,
достатню кількість мазуту через збитковість його виробництва. Тож залишається
десь узяти ще 13 млрд. кубів газу.
Для цього можна використати так званий реверс – закупівлю певних обсягів
газу на вільному чи, по-іншому, спотовому ринку Європи.
Уряд розраховує, що за фактом військових дій на сході країни буде призупинена робота великої кількості промислових підприємств. До того ж чимало їх –
середнього і низького тиску – зруйновано. На це скидаємо ще майже 2 млрд. кубів.
Потрібно шукати газ, у тому числі і в РФ, хоч як би хто до такої ідеї не ставився.
32
МинПром, Жизнь, Uaenergy, 23.09.2014
Директора ДТЭК: Ограничение населения – это крайняя мера
(из интервью директора по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК Игорь
Маслов и директора по генерации электроэнергии ДТЭК Дуйсен Мергалиев)
Владимир Драбчук
Они рассказали о работе объектов энергетики Донецкой и Луганской областей
в условиях военных действий, подготовке к осенне-зимнему периоду и об
изменениях на энергорынке Украины.
И.Маслов: Прежде всего – сотрудники наших компаний в зоне АТО
вынуждены работать в опасных для жизни условиях. Далее, у нас массовые
повреждения сетей. Больше ста линий 110 кВ не работают. Такое же количество
поврежденных линий 35 кВ, обесточенные подстанции и, как следствие, огромное
количество потребителей остаются без электроэнергии – на 12 сентября это более
200 тысяч человек. В августе бизнес по передаче электроэнергии упал на 30% по
сравнению с августом прошлого года. Это ключевые факторы, которые существенно
влияют на дистрибуцию в зоне боевых действий. Часто одни и те же линии
электропередачи восстанавливают по 10 раз и более. После уменьшения обстрелов в
сентябре наши энергетики восстанавливают от 10 до 30 населенных пунктов
ежедневно. Есть обесточенные неделями предприятия, в том числе очень крупные,
технологически сложные и техногенно опасные
Д.Мергалиев: Если говорить об отпуске электроэнергии – например,
Луганская ТЭС вообще выделилась в остров из-за повреждения линий
электропередачи. Сначала она работала тремя блоками, а сейчас - только двумя изза ограничений по сетям. По Кураховской ТЭС 3-й блок работает с ограничениями,
так как есть повреждения по системе линий 110 кВ. Еще 4 блока в работе – в этой
части Кураховская ТЭС менее всего пострадала. По Зуевской ТЭС – работает один
блок из четырех.
Об ущербе:
И.Маслов: Я бы свой ответ разбил на 2 части. Первая – скажу прямо: а мы
точно еще и не считали. Нам некогда, потому что основная цель - восстановить сети,
поддержать тех, кто остался без света – и жителей, и промпредприятия. Вторая:
лично для меня основной ущерб в том, что у нас один погибший и семеро раненых.
Ущерб в денежном исчислении, то на сегодняшний день он уже превысил 100 млн
грн. За наш счет ведутся восстановительные работы. Мы, конечно, надеемся, что
государство разработает механизмы компенсации затрат на восстановление
инфраструктуры. В районах, где нет военных действий, ремонты идут по графику и
затраты соответствуют запланированным. В районах, где продолжаются военные
действия, мы уже третий месяц практически не занимаемся ремонтами. Если
говорить о затратах, то, например, в прошлом году в компании "ДТЭК
Донецкоблэнерго" затраты на ремонтную кампанию составили порядка 150 млн грн,
а сейчас, только на восстановление, мы потратили уже более 100 млн.
Д.Мергалиев: Из-за ситуации на Донбассе нам пришлось по всей генерации
пересмотреть ремонтную программу. Нагрузка, которую мы не смогли выдавать на
одних станциях, была переложена на другие ТЭС ДТЭК. Всю работу перекладываем
на работников ремонтных цехов, дополнительно нанимаем местный персонал.
Проводится модернизация. Началась реконструкция 11-го блока Луганской ТЭС, 9го Кураховской, а также 3-го Зуевской станции. Мы завозим оборудование в
33
Счастье, доставили практически все, за исключением одной турбины. Работы по
Кураховской ТЭС надеемся завершить в сроки – в марте 2015. В Зугресе возникли
проблемы из-за более активных боевых действий, часть подрядчиков сняла своих
работников, соответственно там небольшое отклонение – на месяц-два задержим
завершение модернизации. Если не говорить о зоне АТО, то, несмотря на пересмотр
графиков ремонтов, объемы работ мы старались выполнять, оптимизировав их за
счет круглосуточной работы, работы в выходные дни. С точки зрения накопления
топлива возникают проблемы в связи с тем, что большую часть угля поставлял
Донбасс. Уровень запасов на складах где-то выше, где-то ниже планового объема,
но в целом ситуация, контролируемая. Предвидя проблемы, возникшие с газом, мы
закупаем дополнительные объемы мазута, потому что у нас станции могут пускать
блоки как на мазуте, так и на газе.
И.Маслов: В Донецкой области, там,где не ведутся военные действия,готовимся планово. Например, в Мариуполе объекты дистрибуции готовы к зиме практически на 100%, точно такой же уровень готовности на севере области - где не было
серьезных разрушений. В Днепропетровской области – все по плану, и к октябрю
все основные работы по подготовке к зиме закончим. Единственная сложность:
возможное ограничение по газу. Если это произойдет, неминуемо возрастет уровень
потребления э/э, и как следствие, повысится аварийность электрических сетей из-за
их перегруза. Что мы уже сделали: подошли системно, проанализировали состояние
электрических сетей как в крупных городах – Днепропетровск, Никополь, Кривой
Рог, Мариуполь, так и небольших населенных пунктах где есть газовые котельные.
Если сеть перегружена или загружена уже сегодня под 100%, мы понимаем, что с
началом отопительного сезона и ограничений по газу у нас возможны проблемы.
Поэтому разрабатываем специальные мероприятия.
Нужно помочь энергосистеме войти в зиму. Если хотите - сегодня мы
вкладываем в то, чтобы прожить спокойно три-четыре холодных месяца. У
Министерства в планах два года на переход энергосистемы Украины в единую
европейскую энергосистему. Мы, как люди технические, немножко сомневаемся,
что уложимся в два, возможно, будет чуть дольше, но есть и иные способы
параллельной работы - например, вставки постоянного тока – распространенная в
мире практика. Но переход в единую европейскую энергосистему - это правильно,
нам нужно двигаться по этому пути.
Энергетика – это не "ларек". Любой инвестиционный проект в энергетике –
это миллиарды гривен, срок возврата которых – не менее десяти лет. Нужно понять,
что у компании должны быть финансовые ресурсы - как собственные, так и
привлеченные. И то, и другое – это атрибуты крупных компаний. Посмотрите на
карту Европы и любой цивилизованной страны мира: в энергетическом бизнесе, в
подавляющем большинстве случаев только крупные игроки, и в этой сфере нет
частой смены собственника.
Интерфакс-Украина, УНИАН, 24.09.2014
Ю. Недашковский: «Энергоатом» на следующей неделе проведет переговоры
об экспорте э/э с ХАЭС в Польшу
НАЭК "Энергоатом" проведет переговоры об организации экспортных
поставок электроэнергии с Хмельницкой АЭС (ХАЭС) в Польшу, сообщил
президент компании Юрий Недашковский.
34
По словам Ю.Недашковского, со второго блока ХАЭС можно экспортировать
около 7 млрд кВт/ч в год, а для передачи электроэнергии планируется задействовать
существующую линию 750 кВ "Хмельницкая АЭС-Жешув".
Помимо поставок электроэнергии в Польшу, "Энергоатом" изучает также
вопрос экспорта в Венгрию.
По словам Ю.Недашковского, под экспортные контракты можно привлечь
средства для модернизации оборудования ХАЭС и его синхронизации с
европейской энергосистемой.
Информация на эту тему – «День», ЭлектроВести, 25.09.2014 «Энергоатом»
хочет экспортировать электроэнергию в Польшу».
Интерфакс-Украина, 24.09.2014
"Укрэнерго" ввело графики отключения электроэнергии
НЭК "Укрэнерго", осуществляющее централизованную диспетчеризацию
объединенной энергосистемы страны, ввело графики аварийных отключений
электроэнергии для потребителей Центральной и Северной энергосистем Украины,
в частности промпредприятий и организаций, не относящихся к сфере
жизнеобеспечения, социального и жилого фонда. Основной причиной введения этих
графиков является возникновение дисбаланса в связи с нехваткой угля на складах
тепловых электростанций.
Для выравнивания дисбаланса диспетчеры НЭК ввели ограничения по этим
системам на 200 МВт, в том числе по городу Киеву - 54 МВт. Ситуацию удалось
стабилизировать и, сейчас, ограничения уже сняты. Вместе с тем, если ситуация
повторится – ограничения придется вводить вновь", - отметили в НЭК.
Как сообщалось, на заседании правительства Украины 23 сентября министр
энергетики и угольной промышленности Юрий Продан сообщил, что
стабилизировать работу энергосистемы планируется к началу ноября.
«ДЕНЬ», 24.09.2014
С кем будешь зимовать, правительство?
Эксперты: В сегодняшних чрезвычайных энергетических условиях нужен
спикер КМУ, который будет информировать население о подготовке к
отопительному сезону
Эксперты прокомментировали подготовку Украины к отопительному сезону
без российского газа.
Сергей Ермилов, экс-министр топлива и энергетики Украины, директор
Института проблем экологии и энергосбережения:
— Мазутные хозяйства имеют лишь мощные котельные и ТЭЦ в областных
центрах. Например, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве действительно могут перейти на мазут.
Остальные же, обеспечивающие теплом 90% населения Украины, соответствующих
мощностей не имеют.
90% украинцев на этот отопительный сезон нуждаются в природном газе. Его
в балансе действительно нет. Следовательно, сегодня мы имеем полную угрозу не
пройти осенне-зимний отопительный сезон, потому что подготовку к нему
провалили. Чтобы спасти население в эту зиму, нужно было принять решение о том,
что промышленность должна сама себя обеспечить природным газом из источников,
которые она должна была бы найти.
35
Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХ»:
— Я думаю, что всерьез правительство не может говорить об использовании
мазута как заменителя природного газа в этот осенне-зимний период. Для того
чтобы вырабатывать тепло из мазута, нужно как минимум иметь мазутные блоки на
ТЭЦ и на котельных. Возможно, где-то они уцелели, но точно не везде. Поэтому
встал вопрос технической оснастки. Но не только. Где брать мазут? Наверно, кто-то
его имеет. Но я не знаю кто. Мазут, как и нефтепродукты, – это товар, который
покупают на бирже. Где правительство должно его брать, у кого и каким образом –
это еще вопрос, на который КМУ должен дать ответ. Хотя, возможно, это вопрос в
большей степени к Игорю Коломойскому.
Но скажу, что мазут точно не панацея. Использовать его точечно там, где это
возможно, вполне логично. Равно как и использование биомассы, древоматериалов
и тому подобное.
Алексей Кучеренко, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Украины:
— С точки зрения экономии средств, замена природного газа мазутом –
плохой вариант. Тепло, выработанное на мазуте, на 15-20% дороже по
себестоимости, чем тепло, выработанное на природном газе. Но, к сожалению,
сегодня речь идет уже не об экономике, а о выживании. Я не комментирую, где
правительство возьмет эти дополнительные деньги на отопление. Потому что, по
сути, за мазут кто-то же тоже должен заплатить.
Для Киева, который, по моим подсчетам, за зиму использует до миллиарда
кубометров природного газа, вариант использования мазута в этот отопительный
сезон хорошая альтернатива. Ведь и ТЭЦ-5, и ТЭЦ-6 могут работать на этом
топливе. Главный вопрос – это деньги.
Я вчера узнал, что у нас уже существенно изменился баланс
электрогенерации. АЭС сегодня уже производит 60% электроэнергии. А до этого
всегда производили – на уровне 52-53%. Это значит, что загрузили сегодня атомные
блоки. На мой взгляд, в этих чрезвычайных энергетических условиях спикер от
правительства должен постоянно информировать население о состоянии подготовки
к отопительному сезону.
Информация на эту тему – «Зеркало недели. Украина», 27.09.2014 «Зима.
Бумажное дело?».
Интерфакс-Украина, 24.09.2014
Минэнергоугля будет инициировать продление Кабмином чрезвычайных мер
на электроэнергетическом рынке – Продан
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины будет
инициировать продление Кабинетом министров еще на месяц временных
чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке, глава министерства Юрий
Продан. Кабмин постановлением №372 от 13 августа 2014 года утвердил порядок
принятия временных чрезвычайных мер по преодолению последствий длительного
нарушения нормальной работы рынка электроэнергии, а распоряжением №764-р от
13 августа 2014 года утвердил необходимость принятия таких мер.
Временные чрезвычайные меры могут применяться на период, не превышающий один месяц. При этом Кабинет министров вправе принять решение о продлении
срока действия принятых временных чрезвычайных мер, но не более чем на 1 месяц.
36
Капитал, 25.09.2014
Не до ветру.
Минэнергоугля просит ограничить производство ветровой электроэнергии
Андрей Свирид
Директора действующих ветроэнергетических станций (ВЭС) Украины
получили письмо Министерства энергетики и угольной промышленности №0332/5805 от 11.09.2014 г., в котором ветроэнергетиков попросили прекратить
производство электроэнергии в ночное время (ежедневно с 23:00 до 7:00) с целью
«создания условий для накопления запасов топлива на тепловых электростанциях».
В свете последних заявлений о необходимости использования для производства
энергии любых альтернатив российскому природному газу это выглядит, мягко
говоря, несколько странным.
Баланс
Как поясняют в Минэнергоугля, работа всех ветропарков сбалансирована с
производством электроэнергии на тепловых станциях. Сейчас на некоторых ТЭС
возникли проблемы с обеспечением топливом и появилась идея сбалансировать
объединенную энергосистему (ОЭС) Украины за счет дополнительной нагрузки на
атомные станции. В результате украинским ветроэнергетикам предложено вывести
из эксплуатации около 60 МВт генерирующих мощностей.
Полных данных о возможных потерях отрасли пока нет, но в Украинской
ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) уже подсчитали, что, например, у
«Ветряного парка «Краснодонский» ограничение генерации в ночное время в
течение октября приведет к снижению производства электроэнергии более чем на 2
млн кВт·ч. «Ветряной парк «Лутугинский» недосчитается 1,99 млн кВт·ч
электроэнергии, потери двух ветростанций «Ветряного парка «Очаковский»
составят до 3,3 млн кВт·ч, а у двух ветропарков возле Новоазовска ожидаемое
недопроизводство может превысить 4 млн кВт·ч.
Как подчеркивают в УВЭА, помимо прямых потерь, постоянные отключения
генерации вызовут рост расходов на эксплуатацию и приведут к быстрому износу
установок. А это вообще ставит под вопрос окупаемость многих
ветроэнергетических проектов и даже их жизнеспособность.
«ДЕНЬ», 25.09.2014
Как не сорвать транзит?
Наталья Билоусова
Риски остановки транзита российского газа в ЕС через Украину растут. Об
этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев.
В правительстве понимают возможность развития таких событий и пытаются
подтянуть хвосты.
Во-первых, накапливаются запасы газа.
Во-вторых, полностью возобновились реверсные поставки голубого топлива
из Словакии.
В-третьих, Кабинет Министров выделил деньги на компенсации разницы в
тарифах для предприятий теплокоммунэнерго, с целью погашения задолженностей
за предыдущие периоды.
В-четвертых, правительство также дало 500 миллионов гривен на
муниципальные программы перехода на альтернативные источники энергии.
37
И в-пятых, власть не будет мешать частным компаниям закупать и поставлять
газ напрямую у поставщиков.
Все эти меры должны максимально защитить украинцев зимой. Но все это
может свестись на нет, если власть не продумает, как не допустить срыва транзита в
ЕС.
КОММЕНТАРИИ
Богдан Соколовский, экс-уполномоченный Президента Украины по
международным вопросам энергетической безопасности:
— Россию трудно спрогнозировать. В ее действиях логики нет. Весьма
возможно, что могут перестать качать газ. В нынешней ситуации Украина должна
обратиться в Евросоюз с просьбой направить на украинские газоперекачивающие
станции своих наблюдателей. Именно они станут нашей гарантией, что Россия не
сможет обвинить нас в псевдокражах, потому что европейцы в реальном времени
будут видеть кто, столько и куда поставляет газ.
Причем украинские специалисты должны принимать участие в согласовании
кандидатур этих экспертов, чтобы на украинские станции не попали агенты
«Газпрома».
Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий:
— Вероятность остановки транзита высока. Какое контрдействие должно быть
со стороны Украины? Нужно увеличивать закачку газа в ПХГ.
Валентин Землянский, эксперт по энергетическим вопросам:
— Я не вижу высокой вероятности отключения Украины от транзита
российского газа. Это не в интересах «Газпрома». После 2009 года они нарвутся на
достаточно серьезные штрафные санкции. Попытка обвинить в сокращении объемов
транзита газа Украину была, но очень четко ЕС дала понять, что они контролируют
ситуацию, держат руку на пульсе, поэтому вариант 2009 года не пройдет. Другой
вопрос, что накопленных объемов газа недостаточно.
ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ЭлектроВести, 16.09.2014
В России разработано новейшее ядерное топливо
Первая партия таблеток новейшего ядерного топлива, которое будет
использоваться в атомной энергетике будущего, произведена на предприятии
госкорпорации "Росатом" Горно-химическом комбинате (ГХК) в Красноярском
крае, такой вид топлива впервые в мире готовится к серийному производству,
сообщает пресс-служба комбината.
Речь идет о так называемом МОКС-топливе (от английского mixed-oxide fuel),
в котором используется смесь оксидов урана и плутония. Это топливо может
применяться в реакторах на быстрых нейтронах. Энергоблоки АЭС с такими
реакторами позволят существенно расширить топливную базу атомной энергетики и
минимизировать радиоактивные отходы за счет организации замкнутого ядернотопливного цикла. Технологиями реакторов на быстрых нейтронах обладают очень
немногие страны, и Россия является мировым лидером в этом направлении.
"Полученная партия таблеток МОКС-топлива полностью соответствует задан-
38
ным техническим условиям по параметру плотности", - говорится в сообщении.
Далее будут исследованы различные технологические параметры этих таблеток.
Данный вид топлива впервые в мире готовится к серийному производству,
отмечается в сообщении.
Энергоатом, ЗАЭС, Атомпрофспілка, 16.09.2014
На Запорожской АЭС в Национальном центре подготовки ремонтного
персонала пройдет ряд пилотных курсов
В декабре 2014 года международный проект по созданию Национального
центра подготовки ремонтного персонала ГП НАЭК «Энергоатом» на базе
Запорожской АЭС будет завершен.
Еврокомиссия поставила на Запорожскую АЭС практически все тренажеры.
В сентябре-октябре 2014 года в Национальном центре по подготовке
ремонтного персонала пройдет ряд пилотных курсов.
Со временем центр станет действительно сердцевиной по подготовке
персонала не только для отечественных АЭС, но и зарубежных» – сказал
генеральный директор Запорожской АЭС Вячеслав Алексеевич Тищенко.
УНИАН, Интерфакс-Украина, Энергоатом, 18.09.2014
«Энергоатом» реорганизовал «Энергоэффективность» в «Атомприлад»
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» своим решением реорганизовало
обособленное
подразделение
«Энергоэффективность»
в
обособленное
подразделение «Конструкторское бюро атомного приборостроения и специального
оборудования» (сокращенно ОП «КБ «Атомприлад»), сообщили в пресс-службе
"Энергоатома".
В августе «Энергоатом» совместно с предприятием «Турбоатом», заводом
«Электротяжмаш» и заводом им. Малышева договорились приступить к реализации
программы импортозамещения оборудования АЭС Украины.
Энергоатом, ЗАЭС, 18.09.2014
На Запорожской АЭС действует новый диспетчерский центр
15 сентября на ЗАЭС состоялось открытие нового диспетчерского центра.
В строительстве нового диспетчерского центра были задействованы разные
цеха и подразделения Запорожской АЭС.
Результатом работы стал современный диспетчерский центр, оснащенный
новым оборудованием и коммуникациями – целый комплекс производственных и
бытовых помещений, со всеми системами жизнеобеспечения, позволяющих
оперативно выполнять все производственные задачи.
Atominfo.ru, 19.09.2014
Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с ЕС
в сфере атомной энергетики
Совет Евросоюза одобрил к подписанию соглашение об ассоциации между
Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по
атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. В соответствии с
принятым решением, председательствующая в Совете ЕС страна теперь должна
назначить должностное лицо, которое подпишет договор от имени ЕС.
39
Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом в сфере атомной
энергетики является частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС,
ратифицированного Верховной радой и Европарламентом.
Дополнительная информация на эту тему – Украинские Новости, РБКУкраина, Капитал, ZN.ua, 19.09.2014 «Порошенко одобрил ратификацию
соглашения об ассоциированном членстве Украины в ЦЕРН». Президент Петр
Порошенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Европейской
организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о предоставлении Украине статуса
ассоциированного члена в организации.
Соответствующее соглашение было подписано 3 октября 2013 года и
вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам генеральным
директором
ЦЕРН
сообщения
от
Украины
о
завершении
внутригосударственных процедур.
Ратификация соглашения позволит научно-исследовательским учреждениям и
предприятиям Украины участвовать в тендерах ЦЕРН и получать заказы на
изготовление высокотехнологичного оборудования.
Также в документе обозначено, что его принятие создаст благоприятные
условия для интеграции в европейское научное и исследовательское пространство,
позволит украинским ученым принимать практическое участие в научных
экспериментах, проводить самостоятельные исследования в области физики
высоких энергий и повысит конкурентоспособность украинских предприятий в
международной промышленности по развитию высоких технологий.
Сумма взноса для Украины в качестве ассоциированного члена ЦЕРН будет
составлять не более 1 млн швейцарских франков в год (14 151 974 гривны по курсу
Национального банка на 2 сентября) и будет осуществляться за счет расходов
государственного бюджета, предусмотренных для Государственного агентства по
вопросам науки, инноваций и информатизации.
Как сообщало агентство, 2 сентября Верховная Рада ратифицировала
соглашение с ЦЕРН о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена в
организации. ЦЕРН – крупнейшая в мире лаборатория физики высоких
энергий, находящаяся в Швейцарии.
Наиболее значимым и известным проектом ЦЕРН является Большой
адронный коллайдер.
ХАЕС, Энергоатом, 22.09.2014
Нетішин відзначив своє 30-ліття
20 вересня 2014 року місто Нетішин відзначало День міста – свій тридцятий
день народження.
Місто – супутник Хмельницької АЕС – Нетішин – єдине місто з містсупутників атомних станцій, яке залишило свою історичну назву. Перша згадка про
Нетішин з’явилася ще у XVI ст. і зберігається дотепер. Так і уживаються дотепер
давня історія і сучасне місто, де працюють люди, які приборкують енергію атома.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 серпня 1984 року № 7403-Х
селище міського типу Нетішин Славутського району Хмельницької області було
віднесено до категорії міст районного підпорядкування. Постановою Верховної Ради
України від 21.10.1993 р. № 3539/ХІІ місто Нетішин районного підпорядкування
було віднесено до категорії міст обласного значення. У 2004 році відбувся пуск
40
другого блоку ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». У 2007 році було
затверджено генеральний план забудови 6-8 мікрорайонів міста Нетішина.
The Kiev Times, 23.09.2014
Ядерный потенциал России
Война на Украине породила страх того, что Россия гипотетически может использовать поставляемые «Росатомом» атомные электростанции в качестве средства
оказания давления, как это делается уже с помощью поставо газа «Газпромом».
США и Британия заморозили сотрудничество с «Росатомом» в области
ядерной энергетики весной, после аннексии Россией Крымского полуострова.
Дополнительная информация на эту тему – Новое время, 23.09.2014, The
Wall Street Journal: Украина встала на пути российских амбиций в атомной энергетике.
ИТАР-ТАСС, 24.09.2014
Украина к декабрю завершит пересмотр проекта достройки энергоблоков на
Хмельницкой АЭС
Украина изучает "все возможные варианты" относительно реализации проекта
достройки энергоблоков на ХмельницкойАЭС, который ранее планировалось
осуществить в партнерстве с Россией. Об этом заявил на круглом столе по вопросам
стратегии развития атомной отрасли Украины президент компании "Энергоатом"
Юрий Недашковский.
По его словам, к декабрю текущего года, скорее всего, будут завершены "все
необходимые проектные и финансовые исследования", составлена техникоэкономическая и финансовая модель этого строительства и представлена на
рассмотрения правительства страны.
Дополнительная информация на эту тему - РБК-Украина, 24.09.2014,
«Ю. Недашковский: РФ не выполнила обязательств по достройке
энергоблоков Хмельницкой АЭС». Россия не выполнила обязательств
относительно достройки энергоблоков ХАЭС. Об этом заявил президент НАЭК
"Энергоатом" Юрий Недашковский, передает корреспондент РБК-Украина. По его
словам, переговоры продолжаются, но на сегодняшний день украинская сторона не
видит в них дальнейшей перспективы.
"Поэтому сейчас мы изучаем и готовим для нашего правительства новые
предложения относительно того, как достроить 3 и 4 энергоблок, или это будет
достройка только третьего энергоблока. Он добавил, что украинская сторона
находится в постоянных консультациях с возможными потенциальными
участниками этого строительства, а также с регулирующим органом и с
возможными партнерами по финансированию этих проектов.
Delo.ua, 24.09.2014 "Westinghouse не намерен покупать акции
"Энергоатома". Глава Westinghouse сообщил, что компания не будет участвовать в
акционерном капитале "Энергоатома". Также он сообщил, что в случае конкурса на
выбор поставщика реакторной установки и достройку 3-4 энергоблока Хмельницкой
АЭС компания может поучаствовать
Об этом на Дне атомной энергетики заявил президент Westinghouse в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки Ив Браше.
"Если нам предложат, мы поучаствуем", — подчеркнул Браше.
Урядовий портал, 24.09.2014 «На Хмельницькій АЕС реалізується проект
41
за підтримки ЄС». 24 вересня 2014 року Хмельницьку АЕС відвідали незалежні
експерти - представники фірми “PLEJADES GmbH” Зоран Дрейс Уокер та Уве
Фрайберг (Німеччина).
Поводження з РАВ на Хмельницькій АЕС здійснюється надійно, з
дотриманням всіх вимог і норм безпеки, які постійно підвищуються.
ЭлектроВести, 25.09.2014 «Новые энергоблоки на Хмельницкой АЭС
начнут строить в 2019 году». Интерфакс-Украина, УНИАН, 24.09.2014
«Westinghouse допускает участие в строительстве блоков на Хмельницкой АЭС
– Ив Браше».
Украинские Новости, Капитал, 24.09.2014
Ю. Недашковский: «Энергоатом» ожидает поставку
двух партий российского ядерного топлива в ноябре
Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" ожидает поставку
двух партий российского ядерного топлива в ноябре.
Об этом сообщил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.
"Если говорить о топливе из Российской Федерации, то у нас в этом году было
запланировано 12 поставок топлива. 10 мы получили в соответствии с графиком,
еще две поставки ожидаем в ноябре. Надеемся, что никаких форс-мажоров не
произойдет, и поставки будут осуществлены", – сказал он.
Finance.ua, 24.09.2014
Украина в 2017 году по базовому сценарию завершит строительство
собственного ЦХОЯТ – Александр Рыбчук
Украина в 2017 году по базовому сценарию завершит строительство
собственного ЦХОЯТ – Централизованного хранилища отработанного ядерного
топлива. Об этом заявил во время круглого стола на 12-м Международном форуме
“Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее” Александр
Рыбчук, “Атомпроектинжиниринг”.
Хранилище позволит усилить ядерную энергобезопасность государства.
Информация на эту тему – Укринформ, ЭлектроВести, 25.09.2014 «В
Україні з'явиться централізоване сховище ядерних відходів».
Укрінформ, 24.09.2014
Національний енергетичний регулятор хоче
отримати незалежність від уряду – член НКРЕКП Юлія Ковалів
З 2015 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері
енергетики та комунальних послуг може здобути фінансову та управлінську
незалежність від уряду України. Про це повідомила під час виступу ХІI
Міжнародному енергетичному форумі член НКРЕКП Юлія Ковалів.
«Прийняття закону про незалежного регулятора включатиме чітко виписані
повноваження, права та обов'язки регулятора на ринку, так само його незалежність
як від органів виконавчої влади, так і від учасників ринку. Це його і фінансова
незалежність, яку нам міжнародні установи рекомендують запровадити, так і
підвищення рівня якості регулювання ринку», - пояснила вона.
За її прогнозом, НКРЕКП може здобути новий статус вже з січня 2015 року.
42
ИТАР-ТАСС, 24.09.2014
"Арева" представит в первом квартале 2015 года выводы о возможности
переработки российского и американского топлива из АЭС Украины –
Наталья Шумкова
Компания "Арева" /Areva, Франция/ в конце первого квартала 2015 года
представит результаты исследований о возможности переработки на своих
мощностях отработавшего российского и американского ядерного топлива из АЭС
Украины. Об этом сообщила исполнительный директор по ядерной и радиационной
безопасности компании "Энергоатом" Наталья Шумкова.
В 2011 году стороны подписали соглашение о сотрудничестве,
предполагающее взаимодействие в сфере обращения с отработавшим ядерным
топливом, а также его хранением и переработкой.
"На сегодня уже заключен контракт, мы заключили его весной этого года и
сейчас уже первый этап концептуального исследования закончен, он передан на
рассмотрение экспертам в "Энергоатом", - уточнила Шумкова.
На украинских АЭС преимущественно эксплуатируется ядерное топливо
производства российской компании ТВЭЛ. После завершения проектного срока
работы оно отправляется на частичную переработку и временное хранение в РФ.
Информация на эту тему – УНИАН, 25.09.2014 «Энергоатом» изучает
возможность переработки отработавшего ядерного топлива на мощностях
французской Areva».
УНИАН, 24.09.2014
Госатомрегулирование разрешило поставку модернизированного ядерного
топлива Westinghouse для Южно-Украинской АЭС
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ)
разрешила поставку модернизированного ядерного топлива ТВС-WR производства
американско-японской компании Westinghouse для третьего энергоблока ЮжноУкраинской АЭС, а осуществление его доставки на станцию ожидается в декабре,
об этом сообщил первый заместитель главы ГИЯРУ Михаил Гашев, отметив, что
ядерное топливо прошло все необходимые экспертизы.
При этом он отметил, что таким образом все работы по разрешительным
документам для ввоза топлива компании Westinghouse в Украину завершены. В
дальнейшем вопросом доставки и загрузки этого топлива будет заниматься
эксплуатирующая организация всех действующих АЭС НАЭК «Энергоатом».
Южно-Украинская АЭС планирует к 2015 году загрузить модифицированное
топливо ТВС-WR американской компании на блок №3.
11 апреля 2014 года Национальная атомная энергогенерирующая компания
«Энергоатом» и американский атомный гигант Westinghouse договорились о
продлении действующего контракта на поставку топлива для украинских атомных
станций до 2020-го года.
Урядовий портал, 24.09.2014
Українська урядова делегація бере участь
у 58-й сесії Генеральної Конференції МАГАТЕ
22 вересня у м. Відень (Австрія) розпочала свою роботу чергова – 58-а сесія
Генеральної Конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
43
Під час заходу уповноважені делегації 162 країн-членів МАГАТЕ обговорять
програму діяльності та основні напрями роботи організації, зокрема, бюджет на
наступний рік. Порядком денним передбачено звіт за результатами реалізації
основних програм в сфері ядерної та радіаційної безпеки, безпеки перевезень,
поводження з РАО, ядерної захищеності, ядерної науки та технології, гарантії
нерозповсюдження, тощо.
Україну в ході Конференції представляє урядова делегація на чолі з Головою
Держатомрегулювання Сергієм Божком. До складу делегації також входить
заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Вадим Улида, Голова
Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир Холоша,
керівництво та фахівці ДП НАЕК «Енергоатом», інші посадові особи.
Безпрецедентні події, що мають місце в Україні останні місяці поставили ряд
гострих питань щодо забезпечення державного нагляду за ядерною та радіаційною
безпекою, відповіді на які наразі не може надати міжнародна спільнота, в тому числі
і така поважна організація як МАГАТЕ. Виклики, які виникли у зв’язку з окупацією
частини території України Російською Федерацією, а саме території АР Крим, де
розташовані ядерні дослідницькі установки, зберігається ядерний матеріал та
знаходяться у використанні велика кількість ДІВ, потребують відповідного
реагування не тільки на національному рівні, а також і на міжнародному. Як перший
крок Україна напрацювала пропозиції щодо внесення змін до ряду міжнародних
документів, серед яких Конвенція з фізичного захисту ядерних установок та
ядерного матеріалу, Об’єднана Конвенція про безпеку проводження з РАВ та про
безпеку поводження з ВЯП, а також Угода між Україною та МАГАТЕ про
застосування гарантій у зв’язку із Договором про нерозповсюдження ядерної зброї
та Додатковий протокол до неї.
Обговорення цього питання стало головною темою української делегації під
час зустрічей зі співробітниками Секретаріату МАГАТЕ, і зокрема з керівником
Офісу з ядерної захищеності К. Мрабітом. Він запевнив українську делегацію в
повній підтримці з боку Агентства та висловив готовність розширювати
співробітництво з Україною з усіх аспектів ядерної захищеності, а це включає
надання допомоги у вдосконаленні нормативно-правової бази, навчанні персоналу,
посиленні інфраструктури та спроможностей з реагування та виявлення, тощо.
Укринформ, ЭлектроВести, РБК-Украина, ForUm, 25.09.2014
«Энергоатом» намерен в ближайшие 6 лет
продлить сроки эксплуатации 9 энергоблоков АЭС
НАЭК "Энергоатом" намерен в ближайшие шесть лет продлить сроки
эксплуатации девяти энергоблоков атомных электростанций. Об этом заявил
президент "Энергоатома" Юрий Недашковский, передает его пресс-служба.
"Для того чтобы сохранить мощности атомной энергетики на сегодняшнем
уровне, в ближайшие шесть лет компании нужно продлить сроки эксплуатации еще
девяти энергоблоков. Вторая наша задача - это увеличение выдачи мощности, в
первую очередь из западных регионов, где у нас "запертые" мощности от 900 до
1100 МВт", - рассказал Недашковский.
Он отметил, что вторая задача будет решаться в течение 2014-2015 гг. путем
строительства высоковольтной линии электропередач 750 кВ от Ровенской АЭС к
Киеву.
44
Напомним, "Энергоатом" планирует привлечь Польшу и Венгрию к достройке
энергоблока Хмельницкой АЭС.
Урядовий кур'єр, 25.09.2014
Безпека для атомних станцій.
Заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання
Ольга Макаровська
Віталій Чепіжко
У Польщі відбувся семінар «Центральна Європа та ядерна безпека: місію
завершено?». Участь у ньому брала й українська делегація. Про що там ішлося —
розповіла заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання Ольга
Макаровська.
«Теми, які обговорювали, дуже важливі в плані підтримання ядерної безпеки і
нерозповсюдження ядерної зброї. Поки у світі існують ядерні установки, ядерні
матеріали, — є ризики їх використання з диверсійною метою. Треба зменшувати їх
кількість і жорстко контролювати і, найголовніше, забезпечити їхню охорону, аби
вони не потрапили до рук терористів». Як відомо, Україна відмовилася від ядерної
зброї та ядерних матеріалів. У нинішній ситуації, в якій перебуває наша держава,
питання захисту атомних станцій дуже актуальне.
Щодо атомних вітчизняних станцій, то вони сьогодні працюють на
низькозбагаченому урані, безпеку АЕС приведено у найвищий ступінь захисту. Крім
того, МАГАТЕ щороку підтверджує цей найвищий ступінь. Україна є лідером у
Європі у царині ядерної безпеки.
НАСЛІДКИ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
РБК-Украина, 24.09.2014
Михаил Гашев: Украина подтвердила нехватку 620 млн евро на строительство
нового саркофага на ЧАЭС
Украина подтвердила нехватку 620 млн евро для строительства нового
саркофага на Чернобыльской атомной электростанции (Киевская область). Об этом
заявил первый заместитель главы Государственной инспекции ядерного
регулирования Украины Михаил Гашев.
"Последняя ситуация такова. Она не связана ни с каким увеличением объемов
работ. Проект как был, так и есть. Он утвержден правительством. Да, действительно
пока не хватает 620 млн (евро, - ред.), но переговоры за последние два месяца, в том
числе в Лондоне, проходят успешно. Деньги будут найдены, и работа не
останавливается ни на минуту. Уже последний этап идет по лоту 5 и 6, по
подкрановым путям, по кранам, по арке, надвигающейся, и мы видим, наконец-таки,
свет впереди туннеля и все будет сделано", - заявил Гашев.
Інформація на цю тему – «Експрес», 26.09.2014 «О. Кошарна. Саркофаг
дорожчає».
45
Державна інспекція ядерного регулювання України, 26.09.2014
Видано окремий дозвіл на здійснення робіт з підсилення та герметизації
існуючих будівельних конструкцій в межах ІІ черги Чорнобильської АЕС
4 вересня 2014 року Державна інспекція ядерного регулювання України в
рамках перетворення об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС на екологічно
безпечну систему видала окремий письмовий дозвіл серії ОД № 000033/9 на
здійснення робіт з підсилення та герметизації існуючих будівельних конструкцій в
межах ІІ черги ЧАЕС. Ці будівельні конструкції є складовою частиною торцевих
стін нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (НБК), які виконують
функції огороджуючого контуру НБК.
РІЗНЕ
«КАПИТАЛ», 17.09.2014
Кабмин откладывает массовую приватизацию.
В следующем году продавать почти не будут
Ростислав Шаправский
Вероятность
того,
что
заявленная
правительством
распродажа
государственного имущества состоится в этом или в следующем году, снизилась
практически до нуля. В подготовленном проекте госбюджета на 2015 г. Кабинет
министров заложил всего 1,3 млрд грн поступлений от приватизации госактивов.
Это наименьший плановый показатель за последние семь лет, хотя, пожалуй,
наиболее реальный для выполнения. Начиная с 2004 г. правительству лишь раз - в
2011-м - удалось перевыполнить план по приватизации, дорого продав
«Укртелеком».
Atominfo.ru, 28.09.2014
В мире строится 71 блок – PRIS
В мире в статусе строящихся находится 71 энергоблок. Такие данные
приводятся в базе PRIS, поддерживаемой МАГАТЭ.
Статус действующих имеют 437 энергоблоков.
В 2014 году в мире стартовало строительство блока "CAREM25" в Аргентине
и блока №3 АЭС "Barakah" в ОАЭ.
Также в этом году были впервые подключены к сети три новых блока "Ningde-2" и "Fuqing-1" в Китае и "Atucha-2" в Аргентине.
Окончательных остановов в 2014 году не было.
Для сравнения, за весь 2013 год были подключены к сети четыре новых блока
(три в Китае, один в Индии), окончательно остановлено семь блоков (четыре в
США, два в Японии и один в Испании) и начато строительство десяти блоков в пяти
государствах.
46
Підготовлено Науково-технічною спілкою
енергетиків та електротехніків України
Віце-президент,
Голова Виконкому НТСЕУ
О. Дупак
Адреса: 01001, Київ, аб.скр.142
Хрещатик, 12, ІІІ поверх
Телефакс (044) 278-43-07
[email protected]
http://www.ntseu.net.ua
Скачать