Скачать

I. POSLECH S POROZUMĚNÍM 1. Napište rusky, jak žili manželé v